Foto: Hermi
Foto: Hermi

Udar strele je zanimiv naravni pojav, pri katerem lahko električni tokovi dosežejo več kot 200 kA, kar lahko povzroči mehanske poškodbe, poškodbe na električnih inštalacijah, v najslabšem primeru tudi požar. Zato je zaščita pred strelami nujna.

Ocena tveganja

Za zaščito objektov in opreme je treba namestiti ustrezno zaščito pred strelo. Podjetje Hermi v Sloveniji že skoraj 40 let skrbi za montažo strelovodnih inštalacij in proizvodnjo kakovostnih komponent. Strokovnjaki svetujejo, da najprej izračunate možnost poškodb, ki jih lahko povzroči udar strele, oziroma izdelate oceno tveganja, ki je odvisna od dimenzij objekta in sončne elektrarne, materialov, iz katerih je objekt zgrajen, lokacije, vrednosti in podobno.

Zunanja zaščita pred strelo – strelovod

Ločimo neposredni in posredni udar strele. Neposredni udar lahko povzroči mehanske poškodbe, požar ter poškodbe na električnih inštalacijah. Za zaščito je treba namestiti strelovodno inštalacijo, prenapetostno zaščito in izenačevanje potencialov. Zunanja zaščita je sistem vodnikov na zgradbi, sestavljen iz lovilnega, odvodnega in ozemljitvenega sistema. Lovilni sistem je sistem vodnikov, nameščenih na tistih delih objekta, kjer lahko pričakujemo neposredni udar strele. Odvodni sistem toku, ki ga povzroči strela, zagotovi nemoteno pot v zemljo. Ozemljitveni sistem predstavlja medsebojno povezane ozemljitvene elektrode, ki električnemu toku strele iz odvodnih vodnikov v ozemljilu omogočajo, da se razprši v tleh. Če je na objektu nameščena sončna elektrarna, je treba objekt obravnavati kot celoto ter po potrebi prilagoditi strelovodno inštalacijo. Če je na objektu predhodno že nameščena strelovodna instalacija, pa je treba elektrarno prilagoditi strelovodni inštalaciji.

Lovilni sistem Hermi Foto: Hermi
Lovilni sistem Hermi Foto: Hermi

Prenapetostna zaščita – notranji sistem zaščite pred strelo

Prenapetostna zaščita Hermi Foto: Hermi
Prenapetostna zaščita Hermi Foto: Hermi

Pri posrednem udaru strele se moramo zaščititi pred velikimi elektromagnetnimi polji, ki povzročajo visoke inducirane napetosti v električnih vodnikih. Prenapetostna zaščita ščiti električno inštalacijo in naprave pred prenapetostmi v omrežju. Notranjo zaščito je treba prilagoditi izbranemu zaščitnemu nivoju, ki se razlikuje po zmogljivosti odvajanja električnega toka. Za zaščito objektov poznamo tri stopnje prenapetostne zaščite, ki se v glavnem razlikujejo po zmogljivosti odvajanja električnega toka. Prepričanje, da le z eno stopnjo zaščite rešimo problem, je zmotno.

Strelovodna zaščita sončnih elektrarn

Zaradi vse večje uporabe obnovljivih virov energije se povečuje tudi število sončnih elektrarn. Kljub obvezni strelovodni in prenapetostni zaščiti sončnih elektrarn investitorji pogosto zanemarjajo ali preprosto prezrejo to zaščito zaradi relativno nizke cene glede na investicijo ali želje po prihranku. Ko udar strele uniči elektrarno ali povzroči požar, je škoda lahko ogromna.

Ne pozabite na ustrezno zaščito sončnih elektrarn! Foto: Hermi
Ne pozabite na ustrezno zaščito sončnih elektrarn! Foto: Hermi

Vzdrževanje strelovodnih inštalacij

Postavitev sistema zaščite pred strelo je nujna, prav tako njegovo vzdrževanje. Redni in izredni periodični pregledi so osnova za vzdrževanje. Glede na zaščitni nivo se strelovodne inštalacije pregledujejo periodično vsaki dve leti za sisteme z zaščitnim nivojem I in II ter vsake štiri leta za sisteme z zaščitnim nivojem III in IV.

Kam po več informaciji o sistemih za zaščito pred udari strel?

V Sloveniji ima največ izkušenj podjetje Hermi. Strokovnjaki svetujejo, da preverite stanje svoje strelovodne inštalacije in ukrepate, preden strela poškoduje vašo nepremičnino ali uniči vaše elektronske naprave. Po toči zvoniti je namreč prepozno.

Preverite na www.hermi.si ali stopite v stik prek telefonske številke 03 426 06 50 in elektronskega naslova info@hermi.si.