Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo

S ŠIPK-om.

Vam Iglober, Pogrom, iREHAB, GLASTEH, Bivanje 3.0 kaj povedo? To so le nekateri od številnih zanimivih projektov, nastalih v okviru programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Program prek javnih razpisov spodbuja povezovanje študentov, visokošolskih zavodov in raznovrstnih organizacij iz negospodarskega področja: društev, zavodov in drugih neprofitnih organizacij.

Kreativni timi rešujejo konkretne družbene izzive, s katerimi se različni akterji srečujejo v svojem lokalnem okolju. Pa naj gre za bobra in njegovo naravno okolje, plovilo za monitoring morja, zaščito stare trte kot kulturne dediščine, življenje in razvoj avtohtone slovenske čebelje vrste – kranjske sivke, športne klube, ki so narejeni po meri otroka in ne tekmovanja, ponovno uporabo odpadkov, mednarodno zaščito mladoletnih migrantov, čustveno pismenost, razvito skozi glasbo, varnost na internetu, podjetniške veščine osnovnošolcev ali človeško telo kot stroj.

Študenti tkejo nova poznanstva, pridobivajo praktična znanja, razvijajo svoje kompetence in si s tem povečujejo možnost zaposlitve. Vključijo se lahko v projektno skupino (od 6 do 10 študentov), kjer pod mentorstvom visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz raznovrstnih organizacij odkrivajo nove načine za reševanje izzivov sodobnega časa.

Organizacije, ki želijo s svežimi idejami učinkovito rešiti določen družbeni izziv, se lahko povežejo z visokošolskim zavodom. Lahko pa je visokošolski zavod s svojimi študenti prepoznal idejo, ki odgovarja na konkretni družbeni izziv. Poveže se z organizacijo z negospodarskega, neprofitnega področja in skupaj idejo pripeljejo do konkretne rešitve.

ŠIPK = dobre prakse, inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj

www.sklad-kadri.si

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.