Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo

Leto 2017 je znano kot najbolj živahno, če ne celo rekordno leto na področju trga nepremičnin. Cene nepremičnin so zrastle, od tu se je nadaljeval trend rasti števila sklenjenih poslov in prometa z nepremičninami, kar je prineslo rekordno število kupoprodaj v zadnjem desetletju. Na podlagi rasti trga narašča tudi potreba po novih strokovnjakih s področja prava in managementa nepremičnin. Bodisi se odločate za samostojno podjetniško pot ali prijavljate na privlačen razpis za nepremičninskega strokovnjaka, bosta prava izobrazba in uporabna znanja ključen dejavnik pri izbiri kandidata.

Možnosti za izobraževanje na področju nepremičnin je v Sloveniji relativno malo. Edina fakulteta, ki ponuja tristopenjski študij v povezavi s pravom, managementom in nepremičninami, je Evropska pravna fakulteta, članica Nove univerze, ki študijske programe izvaja tudi v Ljubljani, na Cankarjevem nabrežju 11.

Vpis na Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin je priložnost za vsakega mladega posameznika, ki bo gradil svojo poklicno pot na nepremičninskem področju, kot tudi za že zaposlene v podjetjih, da pridobijo dodatne kompetence in postanejo konkurenčnejši na domačih in mednarodnih trgih. Dodiplomski študijski program nudi osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja prava, managementa, infrastrukture in nepremičnin. Znanje pa lahko študentje nadgradijo na podiplomskem magistrskem in doktorskem študijskem programu Pravo in management nepremičnin 2. in 3. stopnje. Na drugi stopnji fakulteta ponuja možnost brezplačnega koncesioniranega študija in pridobitve štipendije.

Namen podiplomskih študijskih programov s področja prava in managementa nepremičnin je oblikovanje poklicnih profilov za dela na vseh področjih, ki so povezana s tovrstno problematiko. Podiplomski študijski programi združujejo teoretske, metodološke in aplikativne discipline ter zagotavljajo postopnost razvijanja interdisciplinarnih znanj in hkrati kontinuiteto v izobraževanju. Diplomant s področja prava in managementa nepremičnin bo pridobil sposobnosti in znanja za upravljanje ter vodenje nepremičninskih pravnih zadev, investicij, naložb, nepremičninskih projektov ter strateških in strokovnih odločitev v zvezi z nepremičninsko stroko z uporabo sodobnih kvalitativnih in kvantitativnih tehnik in sodobnih informacijskih sistemov.

Pogoje za vpis si lahko ogledate tukaj.

Zakaj izbrati študij na Evropski pravni fakulteti?

Ker fakulteto odlikujejo kakovostni študijski programi, vrhunski akademski kader, prijazne strokovne službe, povezovanje teorije s prakso ter praktična uporabnost pridobljenega znanja. Da bi se še bolj približala študentom, je po zgledu priznanih tujih univerz uvedla »e-izobraževanje«, s katerim sledi trendom sodobnega družbenega razvoja. Fakulteta sodeluje z mnogimi sorodnimi institucijami ter drugimi partnerji v mednarodnem okolju, je članica Evropskega združenja pravnih fakultet (ELFA), nosilka Erasmus univerzitetne listine ter podpisnica bilateralnih sporazumov, ki študentom in akademskemu osebju omogočajo mednarodno izmenjavo. Fakulteta kot prva v Sloveniji ponuja študentom tudi možnost brezplačne večmesečne študijske izmenjave na Mississippi College School of Law, v mestu Jackson, v ZDA.

Vabljeni na informativne dneve, ki bodo potekali v Ljubljani in Novi Gorici:

9.2. ob 12:00 in 15:00 uri v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11 in istočasno v Novi Gorici na Delpinovi ulici 18b.

10.2. ob 10.uri v Ljubljani in Novi Gorici, na zgoraj navedenih naslovih.

Več informacij: www.evro-pf.si.