Lokacija zemljišča na Vilharjevi cesti Foto:
Lokacija zemljišča na Vilharjevi cesti Foto:
Lokacija zemljišča na Vilharjevi cesti
Lokacija zemljišča na Vilharjevi cesti
Lokacija zemljišča na Vilharjevi cesti

Oddano stavbno zemljišče v velikosti 10.244 m² se nahaja na Vilharjevi cesti v Ljubljani, na odlični lokaciji v centru Ljubljane. Zemljišče leži tik ob glavni železniški in avtobusni postaji, v neposredni bližini so mnogi poslovni, izobraževalni, kulturni in sejemski objekti ter stanovanjske soseske. Do strogega središča mesta je le 600 metrov. V neposredni bližini se nahaja tudi vsa potrebna javna infrastruktura.

Zelo ugodna lega ter odlična prometna in komunalna opremljenost zemljišča dajeta zemljišču visoko investicijsko vrednost. Za nepremičnino je tudi že plačan komunalni prispevek v višini približno 1.500.000,00 evrov (znesek je vštet v prodajno ceno).

Možnost izgradnje poslovnih, turističnih in stanovanjskih enot

V skladu s sedanjim občinskim podrobnim prostorskim načrtom je na omenjenem območju možen odličen razvoj zemljišča. Dovoljena je gradnja 43.400 m² nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne poslovno-upravne dejavnosti, hotel in bivalne kapacitete (do 30 % nadzemnih BEP) in okvirno 42.900 m² podzemnih BEP za garaže in ostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti.

Zemljišče je trenutno oddano v najem

Zemljišče je trenutno oddano v najem upravitelju parkirnih površin, ki zemljišče uporablja za svojo dejavnost.

Zbiranje zavezujočih ponudb do 14. septembra do 12. ure

Za nakup zemljišč na Vilharjevi cesti poteka zbiranje zavezujočih ponudb. Nepremičnina se prodaja kot celota nezazidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 10.244 m², ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Informativna prodajna cena je določena v višini 4.500.000,00 € + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi po stopnji 22 % DDV in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14. 9. 2018 do 12. ure. Več informacij o vabilu k oddaji zavezujočih ponudb vam je na voljo tukaj.