Gorskim kmetom sive lase povzročajo velike zveri, zlasti volkovi. Svetovalna služba opaža množično opuščanje kmetovanja. Foto: BoBo
Gorskim kmetom sive lase povzročajo velike zveri, zlasti volkovi. Svetovalna služba opaža množično opuščanje kmetovanja. Foto: BoBo

Srečanje s predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so v Civilni iniciativi 71 zahtevali s ciljem, da še pred pašno sezono in rokom za oddajo zbirnih vlog dobijo odgovore na vprašanja letošnje pašne sezone na gorskih in srednjegorskih območjih, kjer so prisotne velike zveri, zlasti volkovi, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Predstavnike civilne iniciative je na sestanku 20. aprila med drugim zanimalo, ali se na območju prisotnosti volka, kjer ni mogoče postavljati visokih električnih ograj, letos pase ali ne ter kakšni so ukrepi varovanja pred volkom na alpskih območjih, kjer ograde ni mogoče postavljati. Obenem so želeli odgovore na vprašanje, kako bo z ukrepom dobrobit živali v primerih, če je paša odsvetovana oziroma je zaradi napada volka prekinjena ter kako bo z ukrepom dobrobit živali, ki se izpuščajo v prosti reji, če volk prihaja do gospodarskih objektov.

Množično opuščanje kmetovanja

"Iz zapisnika ministrstva je razvidno, da pravzaprav nismo ne od pristojnih na ministrstvu ne od svetovalne službe dobili nobenih napotkov, kako naj v prihajajoči pašni sezoni ravnamo," so opozorili v civilni iniciativi. Kot so poudarili, so se težave nakopičile do te mere, da svetovalna služba opaža množično opuščanje kmetovanja, pri čemer se za opuščanje ne odločajo le starejši kmetje, temveč tudi srednja generacija.

V sredo bodo svojo problematiko predstavili tudi na seji komisije državnega sveta za kmetijstvo.

Peticija za ohranitev gorskega kmeta

V Civilni iniciativi so obenem pripravili spletno peticijo za ohranitev gorskega kmeta. Z njo med drugim zahtevajo začetek uresničevanja drugega odstavka 71. člena ustave, ki določa, da država skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih.

Zahtevajo tudi zagotovitev upravljanja velikih zveri ter uvedbo novih načinov varovanja pred njimi, saj ocenjujejo, da ograje kot zaščitni ukrep niso primerne za alpski svet. Prav tako zahtevajo, da se v svetu javnega zavoda Triglavski narodni park zagotovi 50 odstotkov glasov lastnikom zemljišč in omogoči soupravljanje.

Civilna iniciativa 71 je nastala zaradi skupnih interesov pri reševanju problemov na območju treh alpskih dolin – doline Save Bohinjke, Soče in Zgornjesavske doline. Kot opozarjajo v civilni iniciativi, so pravila, s katerimi se omejuje kmetovanje na tem območju, neživljenjska, omejevalna in neustavna. Pojav volka je po prepričanju članov civilne iniciative končna posledica opisanih ovir, ki skupaj z ekonomskimi razlogi pospešujejo proces opuščanja gospodarjenja z alpskim prostorom.

"Za zdaj je 71. člen zgolj okras slovenske ustave in naš cilj je, da ga uresničimo," so zapisali.

Zadnjega srečanja civilne iniciative, ki je potekalo konec marca v organizaciji občine Gorje pod pokroviteljstvom tamkajšnjega župana Petra Torkarja, se je udeležilo 150 udeležencev iz vrst prizadetih kmetov in stroke.

Ministrstvo za kmetijstvo: Upravljanje z zvermi je v pristojnosti ministrstva za naravne vire in prostor

Predstavniki Civilne iniciative 71 so na sestanku pridobili vsa pojasnila s področja, za katero je pristojno kmetijsko ministrstvo, so medtem za STA zapisali na ministrstvu. Ob tem so spomnili, da kmetijsko ministrstvo ni pristojno za upravljanje z zvermi. To področje je namreč v pristojnosti ministrstva za naravne vire in prostor.

Namen sestanka je bil po navedbah ministrstva pojasniti izvajanje ukrepa Dobrobit živali, ki da je edina zadeva v pristojnosti kmetijskega ministrstva, ki se dotika zahtev omenjene iniciative. Na ministrstvu ocenjujejo, da se to nedvoumno odraža tudi iz pripravljenega zapisnika sestanka.