Obsežna akcija za promocijo domačega sadja. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo
Obsežna akcija za promocijo domačega sadja. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo

Kampanja z geslom "Najboljše imamo doma" je zasnovana v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Znak "izbrana kakovost – Slovenija" kupcu zagotavlja nakup sadja, pridelanega in predelanega v Sloveniji.

Po podatkih za leto 2019 v Sloveniji porabimo 75,6 kg svežega sadja na prebivalca oziroma 128,9 kg svežega in predelanega sadja na prebivalca. V Sloveniji se s pridelavo sadja v ekstenzivnih in intenzivnih sadovnjakih ukvarja 21.191 pridelovalcev, ki so leta 2019 na skupni površini 10.764 hektarjev pridelali 89.023 ton sadja, od tega je bilo kar 64.232 ton jabolk. Da bi kot kupci na trgovskih policah lažje prepoznali kakovostno lokalno hrano, tudi sadje, je bila vzpostavljena nacionalna shema kakovosti, imenovana "izbrana kakovost", so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

Kmetijski minister Jože Podgoršek je na novinarski konferenci pojasnil pomen nove kampanje za slovensko sadje: "Nacionalna kampanja za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov iz sektorja sadja stremi h krepitvi zavedanja o pomenu uživanja svežega sezonskega sadja, krepitvi zaupanja potrošnikov v sadje z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' ter spodbujanju porabe slovenskega sadja. S sloganom 'Najboljše imamo doma' želimo potrošnika spomniti, da imamo v Sloveniji veliko pestrost sadnih vrst visoke kakovosti, ki so dostopne celo leto."

V akciji bodo med drugim poudarjali velik pomen sadja v prehrani za ohranjanje zdravja. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo
V akciji bodo med drugim poudarjali velik pomen sadja v prehrani za ohranjanje zdravja. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo

"Znak bo sadjarjem pomagal pri trženju proizvodov. Hkrati bo v veliko pomoč potrošnikom pri lažjem prepoznavanju sadja višje kakovosti, ki je pridelano in predelano v Sloveniji ter je bilo dodatno kontrolirano pri neodvisnih certifikacijskih organih," je dodal Bojan Pahor, direktor Direktorata za hrano in ribištvo na kmetijskem ministrstvu.

Certificirani pridelovalci

Znak "izbrana kakovost – Slovenija" smejo uporabljati izključno certificirani pridelovalci in predelovalci sadja, pri katerih sta pridelava in predelava dodatno nadzorovani pri neodvisnem certifikacijskem organu. Izdani certifikat je zagotovilo kupcu, da je živilo višje kakovosti slovenskega porekla. Certificiranih je približno 300 sadjarjev, od tega je večina, torej več kot 95 odstotkov takšnih, ki imajo individualni certifikat.

Robert Rojko, direktor Inštituta KON-CERT, je poudaril: "V postopek certificiranja se lahko vključijo pridelovalci oziroma predelovalci individualno ali skupinsko. Vsako leto je treba pridobiti nov certifikat, ki zagotavlja skladnost z naborom kriterijev. Šele po pridobitvi certifikata lahko pridelovalci oziroma predelovalci označijo sadje in proizvode iz sadja ter tako pokažejo potrošnikom, da ponujajo živila boljše kakovosti."

Za označevanje sadja z omenjenim znakom mora sadje izpolnjevati stroga merila kakovosti. "Kot kakovostno sadje štejejo plodovi, ki so sortno značilno veliki, obarvani, nepoškodovani in odličnega okusa ter primerne čvrstosti in sočnosti. Takšno je lahko samo sadje, ki je obrano v optimalni zrelosti", je pojasnil Robert Veberič z Biotehniške fakultete v Ljubljani. Ob tem pa je dodal: "Če je sadje namenjeno za daljši transport, je po navadi obrano nekoliko bolj zgodaj, kot če je pridelano za lokalni trg, saj na tak način bolje prestane transport. Iz izkušenj vemo, da takemu sadju kljub lepemu videzu pogosto manjkajo okus, aroma in sočnost. Shema 'izbrana kakovost' ponuja potrošniku zagotovilo, da je to lokalno pridelano sadje, ki je bilo obrano v optimalni zrelosti. V tej shemi kakovosti je tudi prvič predpisana vsebnost topne suhe snovi oziroma sladkorjev, kar pomeni, da ima potrošnik zagotovilo, da bo sadje okusno in sočno."

Za krepitev zdravja

Sadje ima skupaj z zelenjavo pomembno vlogo v prehrani ljudi, je pojasnil Matej Gregorič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): "Lokalno pridelano sadje in zelenjava imata visoko vsebnost vlaknin ter zaščitnih in bioaktivnih snovi, ki krepijo zdravje ljudi. Zaradi optimalne dozorelosti imata višjo biološko vrednost, zaradi krajšega časa med pridelovalcem in potrošnikom pa tudi višjo hranilno vrednost." Ob tem je Vida Turk Fajdiga prav tako z NIJZ-ja dodala: "Zaradi slabe prehranske pismenosti le malo otrok pa tudi odraslih podrobneje pozna priporočila za uživanje sadja in zelenjave. Oboje skupaj naj bi uživali vsak dan v količini od 450 do 600 gramov. Pri tem je priporočljivo uživati več zelenjave kot sadja, količina pa mora biti razporejena v dnevne obroke in prigrizke. Potrebna je tudi previdnost, saj sadni smutiji, sadni sokovi, sadni jogurti, sladkani kompoti, pretirano prekuhana zelenjava in drugi predelani izdelki niso ustrezno nadomestilo."

Pridelovalci sadja v shemi "izbrana kakovost" morajo upoštevati predpisane pogoje. Vsi agrotehnični ukrepi morajo namreč biti nadzorovani in evidentirani, tako gnojenje kot ukrepi za varstvo rastlin. Tako se v največji meri zmanjšajo negativni vplivi na okolje in zdravje ljudi. Da bi bili plodovi obrani v času optimalne zrelosti, proizvajalci spremljajo dozorevanje plodov in sproti določajo obiralno okno.

Dostopnost slovenskega sadja čez leto. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo
Dostopnost slovenskega sadja čez leto. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo

Sadjarji opažajo boljšo prodajo

Robert Greif, sadjar iz Frama pri Mariboru: "Naša kmetija leži na obronkih Pohorja, kjer obdelujemo 10,5 hektara vinogradov in pet hektarov sadovnjakov jablan. Kontrole našega sadja so redne, enkrat na leto ali po potrebi tudi večkrat. Takrat kontrolor pregleda sadovnjak in vso dokumentacijo. S tem so zagotovljeni poreklo in sledljivost jabolk ter skladnost naših jabolk z vsemi zahtevanimi standardi sheme 'izbrana kakovost'. Naša jabolka obiramo, ko so primerno zrela, in jih nato skladiščimo v lastni hladilnici, kar nam omogoča, da so vedno sveža in okusna. Prednost sheme 'izbrana kakovost' vidimo v boljši prodaji jabolk na lokalnem trgu, predvsem prodaji bližnjim šolam in vrtcem, pa tudi prodaji na domu."

Boštjan Kozole, direktor sadjarskega podjetja Evrosad iz Krškega: "V podjetju Evrosad smo s svojimi in partnerskimi sadovnjaki vključeni v shemo 'izbrana kakovost'. Naš cilj je ponuditi potrošniku kakovostno, varno in v Sloveniji pridelano sadje. To zagotavljamo z doslednim upoštevanjem standardov te sheme, zahtev trgovskih verig in pravil dobre kmetijske prakse. V podjetjih skupine Evrosad in pri vseh partnerjih je vzpostavljena sledljivost, ki zagotavlja natančno sled od sadovnjaka do trgovske police. Naša pridelava je nadzorovana pri različnih kontrolnih organizacijah, inšpekcijskih službah in trgovskih verigah. Tako zagotovimo potrošniku ustrezno kakovost plodov celotno prodajno sezono."

Nacionalna promocijska kampanja sektorja sadja "Najboljše imamo doma" se izvaja v okviru že obstoječega nacionalnega projekta "Naša super hrana", ki je skupni projekt države ter različnih sektorjev pridelave in predelave hrane. Poleg sektorja sadja so v shemo "izbrana kakovost" doslej pristopili še pridelovalci in predelovalci iz sektorjev mesa in mleka. Kampanja bo potekala vse do konca leta 2021.