Slovenski gozdovi imajo dobro ohranjenost habitata. Na fotografiji bukov gozd. Foto: BoBo
Slovenski gozdovi imajo dobro ohranjenost habitata. Na fotografiji bukov gozd. Foto: BoBo

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je preobrazba prehranskih sistemov eden ključnih ciljev, ki si ga je mednarodna skupnost zadala do leta 2030. Zato je to tudi tema letošnjega svetovnega foruma in vrha kmetijskih ministrov v Berlinu, ki želi spodbujati razpravo in načine za svetovno ter nacionalno sodelovanje v duhu partnerstva.

Razpravljali so v štirih delovnih skupinah, ki so se osredotočile na vprašanja, kako ustvariti prehranske sisteme, ki bodo odporni proti krizam, kako ustvariti prehranske sisteme, ki bodo do podnebja prijazni, kako ohraniti biotsko raznovrstnost in kako izboljšati sodelovanje na področju trajnostnih svetovnih prehranskih sistemov.

Ministrica Irena Šinko je sodelovala na panelu o ohranjanju biotske raznovrstnosti in v nagovoru poudarila, da je bistvena vloga politike, da ozavesti družbo, da se kmetje in tudi preostali prebivalci zavedajo pomena ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst in da so pripravljeni vložiti napore vsakega posameznika in celotnih sektorjev v ohranjanje oziroma izboljšanje stanja. Za te dejavnosti je treba zagotoviti sredstva in računati na dolgoletno izvajanje.

Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko. Foto: BoBo
Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko. Foto: BoBo

Slovenijo prekrivajo gozdovi

Drugim ministrom je predstavila tudi posebne razmere v Sloveniji, kjer 60 odstotkov površine prekrivajo gozdovi, ponaša pa se tudi z zavarovanim območjem Natura 2000 v obsegu 38 odstotkov površine države.

Dotaknila se je tudi ohranjanja biotske raznovrstnosti ob povečevanju kmetijske proizvodnje in poudarila pomen sodelovanja med državami pri prenosu znanja na tem področju. Kot primere dobre prakse ohranjanja biotske raznovrstnosti je omenila ohranjenost mozaične strukture kmetijskih površin in gozdov v Sloveniji, ohranjanje habitatov polinatorjev in usmerjanje v ekološko kmetijstvo.

Po njenih besedah dolgoročno ni preprostih rešitev in bo potrebnega veliko napora za dosego zastavljenega cilja. "Kmetijska politika se mora s tem spoprijeti, sicer bodo posledice slabe ne le za prostoživeče živali in rastline, ampak tudi za človeštvo," je poudarila.

70 ministrskih delegacij z vsega sveta

Vrh kmetijskih ministrov, ki se ga je udeležilo več kot 70 ministrskih delegacij z vsega sveta in predstavnikov Evropske komisije, Afriške unije, kmetijskih institucij in združenj ter drugih mednarodnih organizacij, se je končal s sprejetjem sklepnega sporočila glede svetovnega odziva na trenutne krize.

Dogodek je potekal v okviru mednarodnega sejma Zeleni teden, ki je vrata za obiskovalce odprl v petek. Na sejmu, ki bo potekal do 29. januarja, se kot zelena in ekološka dežela predstavlja tudi Slovenija. Na razstavnem prostoru ministrstva so predstavljene vse tri vinorodne dežele Slovenije, slovensko vinogradništvo in vinarstvo ter vrhunska slovenska kulinarika. Poseben poudarek je tudi na slovenskem čebelarstvu in Sloveniji kot turistični destinaciji, so ta teden pojasnili na ministrstvu.