Nedavni močni nalivi so povzročili obsežne plazove na kmetijskih zemljiščih. Foto: BoBo/Miloš Vujinovič
Nedavni močni nalivi so povzročili obsežne plazove na kmetijskih zemljiščih. Foto: BoBo/Miloš Vujinovič

Nedavni močni nalivi so povzročili obsežne plazove na kmetijskih zemljiščih, ki predstavljajo neposredno nevarnost za kmetovalce in pridelke ter lahko povzročijo obsežno gospodarsko škodo na kmetijskih zemljiščih, so poudarili v skladu.

"V teh primerih je hitro in usklajeno ukrepanje ključnega pomena. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je takoj pristopil k sanaciji plazov na zemljiščih v zakupu kmetov, zlasti v Halozah in Slovenskih goricah, kjer je bilo s terenskim popisom zabeleženih več kot 40 plazov oziroma zemeljskih usadov zaradi posledic neurja s skupno vrednostjo sanacij več kot 50.000 evrov," so navedli.

Pri manjših plazovih so izvedli nujno sanacijo z vzpostavitvijo začasnih opornih zidov, preusmeritvijo vode in obnovo erodiranih delov zemljišč. "S tem ukrepanjem smo prispevali k zmanjšanju trenutne škode in preprečili nadaljnjo degradacijo kmetijskih zemljišč," so poudarili.

Pri večjih plazovitih območjih, ki zahtevajo obsežnejše sanacijske ukrepe, pa sklad pripravlja javno naročilo za izvedbo del, kar vključuje strokovno oceno razsežnosti plazov in načrtovanje ustrezne sanacijske strategije. Ob tem sklad tesno sodeluje s strokovnjaki in izvajalci ter upošteva najboljše prakse pri izbiri tehnik in materialov za obnovo prizadetih območij.

"S pripravo javnega naročila bo sklad omogočil izvedbo sanacijskih del s strani strokovno usposobljenih izvajalcev, kar je ključno za učinkovito obnovo in preprečevanje nadaljnje gospodarske škode," so zapisali.

Ob tem so poudarili pomen preventivnih ukrepov za zmanjšanje tveganja plazov na kmetijskih zemljiščih v prihodnosti. To vključuje nadzor in vzdrževanje na območjih s potencialnim tveganjem, vzpostavitev ustreznih drenažnih sistemov ter promocijo trajnostnih praks upravljanja tal med kmetovalci.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je sicer ta teden sprožilo postopke za ocenjevanje škode v gospodarstvu po obilnem deževju med 14. in 23. majem. Oškodovanci morajo oceno škode na posebnem obrazcu ministrstvu poslati do 26. junija.