Pašne živali na planini Božica bo pred volkovi varovala visoka elektromrežna ograja. Foto: Reuters
Pašne živali na planini Božica bo pred volkovi varovala visoka elektromrežna ograja. Foto: Reuters

"Napadi volka so se na območju planine Božca in sosednje planine Starijski vrh pojavili že večkrat, zato so se na planini Božca na pobudo lokalnega pooblaščenca za ocenjevanje škod po velikih zvereh odločili zavarovati svoje premoženje," so zapisali na Zavodu za gozdove Slovenije.

Do konca pašne sezone bo tako oskrbnik koze zapiral v nočno oboro iz visokih elektromrež. Območje obore bo nadzorovano tudi z avtomatskimi kamerami, s katerimi bodo zaznali morebitno navzočnost volka na planini.

Gibanje volkov na planini bodo spremljali z nadzornimi kamerami. Foto: Pixabay
Gibanje volkov na planini bodo spremljali z nadzornimi kamerami. Foto: Pixabay

"S tradicionalnim načinom ekstenzivne paše v Alpah vzdržujemo visokogorske travnike in s tem ohranjamo pomemben del naše tradicije in narave. Velike zveri se počasi vračajo na območja v alpskem svetu, kjer so bile dolgo odsotne, zaradi česar se tudi pojavljajo konflikti z njimi," so še pojasnili na zavodu.

Interventni kompleti elektromrež

Zavod za gozdove, ki se dejavno ukvarja s preprečevanjem škod po velikih zvereh, zainteresiranim nudi nasvete o mogočih načinih varovanja premoženja, vsaka območna enota zavoda na območju velikih zveri ima na voljo tudi interventni komplet visokih elektromrež, s katerim ob škodnem primeru oškodovancem nudijo takojšnjo pomoč. Interventni kompleti sicer služijo le kot pomoč oškodovancem do zagotovitve lastne primerne zaščite.

Za nastalo škodo na premoženju, ki jo povzročajo zavarovane živalske vrste, kot sta volk in medved, je mogoče zaprositi za odškodnino. Za povračilo škode je pristojna Agencija RS za okolje, a se odškodnina izplača le, če je bilo premoženje predhodno že zavarovano z določenimi zaščitnimi ukrepi.