Živinorejci obupujejo zaradi draginje. Foto: BoBo
Živinorejci obupujejo zaradi draginje. Foto: BoBo

Ob tem v zvezi opozarjajo, da bo te pomoči še premalo, še zlasti so razmere kritične v živinoreji.

Živinorejci že nekaj časa opozarjajo, da stroški krme, repromaterialov, pa tudi goriva zelo naraščajo, kar pa za odkupne cene živine in mleka ne velja. "Odkupne cene so glede na evropski trg v Sloveniji nižje, to se pozna, kmetje veliko izgubljamo predvsem pri odkupu živine in mleka, tu so razlike največje," je povedal Štefan Hribar iz Kmetijske zadruge Kamnik.

"Živinoreja je preživela korono, ko smo bili daleč na repu Evrope po ceni za govejo živino. Potem se je počasi cena zviševala, zdaj ko v Evropi cena pada, smo mi prvi pri padanju. Skratka nikoli ne dosežemo tega povprečja in prvi izgubimo, zato smo resnično zrevoltirani," pa je povedal Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

Tudi narava jim v zadnjem obdobju ni naklonjena. "Veliko večino Slovenije pesti izredna suša. Prva košnja je bila manjša zaradi vremenskih razmer, zaradi manj gnojenja, druge košnje – otave – pa ni. So kmetije, kjer ne moremo pričakovati drugega, kot da bodo opuščale rejo. Če bodo cene še tako rapidno padale, jih bo to samo spodbudilo," je nadaljeval Florjančič.

Težave živinorejcev bodo prinesle težave tudi v živilski predelovalni industriji in na drugih področjih. "Na drugi strani se pa tudi zadruge in tudi živilska dejavnost na splošno spopadajo z izrednim porastom stroškov. Tudi tukaj pričakujemo, da bodo sprejeti ustrezni ukrepi," je navedla Alenka Marjetič Žnider z Zadružne zveze Slovenije.

V zadružni zvezi upajo, da bo vlada z ustreznimi ukrepi kmetom pomagala še naprej. Prav zato so na ministrstvu že predstavili svoje predloge za izboljšanje položaja kmetov.

Govedorejci obupujejo