Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot so spomnili na ministrstvu, je rjavi medved zavarovana živalska vrsta, zato je vsakršen nenadzorovan poseg v populacijo prepovedan. Izjema so primeri, ko je treba zagotoviti varnost in zdravje ljudi ter zmanjšati škodo na premoženju ljudi. Medvedi se namreč zaradi številčnosti na določenih naseljenih območjih prebivalcem lahko preveč približajo, zaradi česar nastajajo konflikti.

Sorodna novica Odstrelili vseh predvidenih 230 rjavih medvedov

Po pojasnilih ministrstva so odločitev o odstrelu sprejeli na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave ter študije o stanju populacije medveda, ki jo je pripravila Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

S tem se po navedbah ministrstva približujejo ciljnemu številu populacije rjavega medveda v Sloveniji, ki znaša 800 osebkov. "To število po mnenju stroke zagotavlja ugodno varstveno stanje populacije po eni strani in hkrati po drugi strani zagotavlja zdravje in varnost ljudi ter preprečevanje resne škode," so poudarili. Lovišča za letošnji odvzem so na jugu Slovenije, kjer je bila dokazana večja gostota populacije medveda.

Letošnji predlog za odstrel je sicer primerjavi z lanskim, ko je bilo iz narave odvzetih 230 medvedov, po navedbah pristojnih nižji, k temu pa so botrovali zadovoljivi rezultati uravnavanja populacije v lanskem letu.

Lovišča za letošnji odvzem so na jugu Slovenije, kjer je bila dokazana večja gostota populacije in s tem konfliktov. Obsegajo zahodno visoko kraško, primorsko, notranjsko, kočevsko-belokranjsko, novomeško, zasavsko in posavsko območje.

Ob dejstvu, da je populacija medveda v Sloveniji v ugodnem ohranitvenem stanju in je odvzem iz narave v celoti nadzorovan, s čimer je onemogočen tako imenovani trofejni lov, stroka soglaša, da je odvzem medvedov iz narave z odstrelom najbolj primeren način uravnavanja populacije. Vse ostale možnosti, kot so na primer preselitev na drugo mesto v naravi, sterilizacija, zadrževanje v ujetništvu, pa po njihovih navedbah niso sprejemljive in zadovoljive, še poudarjajo pristojni.

Na ministrstvu ob tem zagotavljajo, da si bodo še naprej prizadevali za ozaveščanje javnosti o ključnih vidikih njihovega varstva. Leta 2023 sta se, kot so spomnili, ponovno začeli sestajati interesna posvetovalna skupina za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri in strokovna skupina za upravljanje velikih zveri.