Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem," so v podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan direktor Boštjan Šimenc. "Ker nam ni vseeno za varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis kljub nezakoniti odločbi nadaljeval poslovanje," je napovedal.

Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje možnosti. "Tehtali smo med spoštovanjem odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi med obstojem podjetja in nadaljevanjem delovnih razmerij s 45 zaposlenimi," so poudarili. Ti bi v primeru prenehanja delovanja Kemisa ostali brez dela.

Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je bila ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito in očitno protidržavno odločitev gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji nehal delovati najvarnejši in najbolj urejen objekt za ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.

Kaj je ugotovil in zahteval inšpektorat

V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena inšpekcija, ki deluje pod okriljem inšpektorata za okolje in prostor, je za enega od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.

Letos je gradbena inšpekcija izdala še dve delni odločbi. S prvo delno odločbo je ugotovila, da je bil skladiščno-predelovalni poslovni center za predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov (objekt A) rekonstruiran brez gradbenega dovoljenja, zato je inšpektor izrekel inšpekcijski ukrep nezakonite gradnje. Kemis mora v 360 dneh po vročitvi odločbe na lastne stroške odstrani ta objekt ter vzpostaviti prejšnje stanje.

Z drugo delno odločbo pa gradbeni inšpektor družbi nalaga prenehanje uporabe prizidka (objekt B) reciklažnega centra takoj po vročitvi odločbe. Ta objekt se namreč uporablja brez uporabnega dovoljenja, zaradi česar ne izpolnjuje pogojev za uporabo, so zapisali na inšpektoratu za okolje in prostor.

Obe odločbi sta bili izdani na podlagi ugotovitve dejanskega stanja z inšpekcijskim pregledom objekta na kraju samem, s pregledom listin, z zaslišanjem strank ter s preučitvijo predpisov in veljavnih zakonov, so dodali.

V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno gradnjo" pod nadzorom okoljskega inšpektorata. Od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o ustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so izpostavili.

Požar je bil leta 2017, situacija se razrešuje še danes. Foto: Barbara Renčof/TV Slovenija
Požar je bil leta 2017, situacija se razrešuje še danes. Foto: Barbara Renčof/TV Slovenija

Kemis obdela četrtino nevarnih odpadkov v Sloveniji

Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem potekajo sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov, zato bi neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi prenehanje delovanja Kemisa, so pojasnili.

Poudarili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov v Sloveniji, letno za 20.000–25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih, industriji in slovenskih gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se tudi tveganje za nezakonito odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v kanalizacijo in podobno.

V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji vezano zgolj na enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni imun proti industrijskim nesrečam, so spomnili.

Na okoljskem inšpektoratu so na vprašanja Slovenske tiskovne agencije glede nadaljnjih postopkov podali le splošen odgovor. "Inšpektor spoštovanje odločbe preveri na kontrolnem pregledu. Če ugotovi, da zavezanec odločbe ni izvršil, uvede izvršilni postopek," so zapisali.