Sprejeli so tudi koalicijska amandmaja, ki prag glede na prvotni predlog nekoliko znižujeta.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Spremembe zakona o ohranjanju narave je ministrstvo za okolje poslalo v postopek, da bi uskladilo slovensko zakonodajo z evropskimi predpisi, a se je vanj prek dopolnila SNS-a dodalo še zaostrovanje pogojev za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu in imajo tako pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih.

Amandma stranke SNS je sicer predvidel različne pogoje za nevladne organizacije glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko. Za društva bi tako veljalo, da morajo imeti najmanj 50 aktivnih članov, zavod mora imeti zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in sedmo stopnjo izobrazbe, ustanova pa najmanj 10.000 evrov premoženja.

Ali okoljevarstvene organizacije res blokirajo najpomembnejše projekte v državi?

Kako bo torej po novem?

Koalicijske poslanske skupine so na pobudo SMC-ja omenjeni amandma že na odboru dopolnile z izjemo, ki omogoča nevladnim organizacijam, ki ne izpolnjujejo na novo predlaganih pogojev, da vseeno pridobijo ta status, če imajo sklenjeno koncesijo za izvajanje trajnostnega gospodarjenja ali upravljanja z naravnimi viri, pogodbo o upravljanju zavarovanih območij ali pa gre za organizacije, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči.

Za sejo DZ-ja pa je koalicija pripravila še en amandma, ki olajšuje dostop do statusa. Tako bodo morali imeti zavodi namesto treh le še dve osebi s polnim delovnim časom, ki imata najmanj šesto raven izobrazbe in dve leti delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave.

Pri društvih pa so črtali zahtevo, da velja le članarina, nakazana na bančni račun organizacije, tako da bo lahko plačilo izvedeno in evidentirano na kakršen koli knjigovodsko ustrezen način.

Minister: Merila so bila prej preohlapna

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v torkovi parlamentarni razpravi zatrdil, da Slovenija spoštuje standarde, ki jih predpisuje aarhuška konvencija. "Vsaka nevladna organizacija, tudi taka, ki ima tri člane, lahko sodeluje v javni obravnavi, v javni razgrnitvi, lahko podaja svoja stališča in seveda lahko tudi pričakuje in mora dobiti odgovor na svoja stališča," je poudaril.

Velika razlika pa je, je nadaljeval Vizjak, kateri nevladni organizaciji država prizna, da deluje v javnem interesu. "Mislim, da smo imeli doslej preohlapna merila za podelitev tega pomembnega statusa," je dejal.

"Pogoji so se sprva zelo zaostrili, a smo jih z amandmaji precej omilili," je zatrdil Jožef Horvat (NSi). Nova merila bodo po njegovem mnenju "dala veljavo resnim organizacijam, ki lahko s konstruktivnim delom pokažejo, da delajo dobro in jih narava resnično skrbi".

Za organizacije, ki že imajo status, da delujejo v javnem interesu, pa je zahteva le ta, da v pol leta skličejo skupščino in dokažejo članstvo.

Triglavski narodni park. Foto: BoBo
Triglavski narodni park. Foto: BoBo

Potrjen tudi zakon o TNP-ju

DZ je z 79 glasovi za in nobenim proti potrdil tudi spremembo zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP). S spremembo se spreminjata višina in dodeljevanje državne podpore razvojnim projektom in dejavnostim parkovnih občin, ki naj bi jim vsako leto namenili 0,2 odstotka dohodnine, pobrane v državi, znesek pa bi si župani razdelili glede na medsebojni sporazum.

Poslanci so danes podprli tudi dopolnili, ki določata namensko porabo sredstev in ustrezen nadzor nad to porabo.