Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Glede tega so v precepu kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi in podpore za male kmetije. V prihodnji finančni perspektivi, ko se obeta manj evropskih sredstev za kmetijstvo, bo rezerve mogoče iskati prav v večji ekonomski oz. okoljski učinkovitosti porabe nepovratnih sredstev skupne kmetijske politike.

Slovenija je pri črpanju sredstev iz evropskega sklada za razvoj podeželja nad povprečjem EU-ja pravi Miran Mihelič, direktor Agencije za kmetijske trge: "Mi smo do tega trenutka porabili približno 53, 4 odstotka sredstev, ki jih je bilo na voljo, povprečen odstotek na ravni EU je 50, 5 odstotka."

Agencija za kmetijske trge je lani skupno za ukrepe, vezane na površino, in za ukrepe za razvoj podeželja izplačala 320 milijonov evrov.

Vprašanje pa je, kaj s porabljenimi sredstvi kmetijske politike dosegamo. Podpiramo razvojno perspektivne kmetije ali proizvodnje, pri katerih imamo primanjkljaje, ali pa morda tehnologije, ki so po celoviti presoji do okolju prijaznejše? Učinkovitost porabe teh sredstev je po mnenju agrarnega ekonomista z biotehnične fakultete Staneta Kavčiča vprašljiva, med drugim pri ukrepih kmetijsko-okoljsko-podnebnega programa:

"Spodbujamo ekstenzivne načine kmetovanja in odbijamo tiste, ki so na zgornji meji intenzivnosti, da bi se prilagodili tem ukrepom," je opozoril Kavčič.

V novem strateškem načrtu za kmetijstvo, katerega priprava se zamika, bi morali začrtati jasne cilje in temu prilagoditi vse ukrepe. V prihodnji perspektivi bodo neposredna plačila skoraj zagotovo ostala, morda pa bodo nižja za večje površine nižja.

Neprijetno vprašanje, na katero bo treba prej ali slej odgovoriti, je tudi, kako majhne kmetije v prihodnje še podpirati, zdaj je spodnja meja hektar kmetijskih površin, oz. ali je smiselno najmanjši velikostni strukturi kmetij namenjati posebne ukrepe, kot je trenutna shema podpore za majhne, razvojno neperspektivne kmetije.

Glavna pripomba pri razdeljenih naložbenih podporah pa je, da do njih pridejo predvsem tisti, ki so dovolj vztrajni, da se prebijejo skozi administrativne zahteve.