Vlada bo morala tako znova odločati o odvzemu rjavega medveda v skladu z navodili in smernicami sodišča. Foto: Pixabay
Vlada bo morala tako znova odločati o odvzemu rjavega medveda v skladu z navodili in smernicami sodišča. Foto: Pixabay

Odpravilo je namreč prilogo odloka, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave za obdobje do 30. septembra letos.

"Po presoji sodišča določitev števila medvedov za odstrel (ne samo na območju izjemne prisotnosti in na prehodnem območju) nima potrebne povezave z vidika družbene sprejemljivosti, ugotovljene prek (subjektivnih) mnenj prizadetih interesnih skupin, kot tudi z vidika upravljanja škod, ki jih povzročajo medvedi," navaja sodišče. Zato ni izpolnjen pogoj, da ni druge zadovoljive možnosti za odpravo omenjenih dveh težav.

Vlada bo morala tako znova odločati o odvzemu rjavega medveda v skladu z navodili in smernicami sodišča. Sicer pa je po presoji sodišča odlok vlade kot predpis v preostalem delu zakonit in torej v tem delu ostaja v veljavi.

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je ob izpodbijanju odloka vlade o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda iz narave na upravnem sodišču med drugim opozarjala na njegovo neskladje z ustavo, ki državi nalaga, da mora skrbeti za ohranjanje naravnega bogastva.

Vlada je odlok, po katerem je bil do 30. septembra 2019 predviden odvzem 200 medvedov, sprejela novembra lani. Za odstrel je predvidela 175 medvedov, lovci pa naj bi to storili do 30. aprila 2019. Januarja je upravno sodišče izvajanje odloka zadržalo.

V organizaciji Alpe Adria Green so bili prepričani, da bi z odstrelom nastala nepovratna škoda, saj odstreljenih medvedov ne bi bilo mogoče nadomestiti, tak poseg bi predstavljal tudi rušenje biotske raznovrstnosti. Z izvajanjem izpodbijanega odloka bi po njihovem mnenju nastale težko popravljive škodljive posledice, saj pomeni odstrel osebkov zavarovane živalske vrste poseg v populacijo, ki bi moral biti le izjemen.