JEK 2 v Krškem. Foto: Goran Rovan
JEK 2 v Krškem. Foto: Goran Rovan

V torek se je sešel podnebni svet, ki je neodvisno znanstveno posvetovalno telo vlade za podnebno politiko. Med drugim so obravnavali tudi vprašanja, povezana z izgradnjo novega bloka jedrske elektrarne JEK 2 in prihodnostjo jedrske energije v Sloveniji in glede tega podali enotno stališče.

V prvi točki so zapisali, da se, namesto, da bi se argumentirano odločali o strukturi nacionalne energetske mešanice, odločamo ali bomo gradili JEK 2, pri čemer politika, stroka in javnost še nimajo zadostnih podatkov in podrobnih informacij o projektu in delovanju nove elektrarne.

Sorodna novica Poslanci napovedujejo široko podporo referendumu o JEK-u 2

V drugi točki pa so opozorili, da ekonomski model načrta za JEK 2 ni jasen, ker celotna ekonomsko-finančna shema izgradnje in delovanja še ni ustrezno razdelana. "Prav tako ni jasno, kdo bo porok za investicijo in pod kakšnimi pogoji. Posledično ni jasno, kakšna naj bi bila pričakovana proizvodna tržna cena energije na megavatno uro."

Člani podnebnega sveta so poslance državnega zbora zato pozvali, naj preložijo odločanje o Resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji in spremenijo časovnico referenduma o projektu JEK 2 do takrat, ko bo na voljo dovolj podatkov za sprejetje odločitve. "Letošnji referendum, če je sploh potreben, naj bo namenjen odločanju o uporabi jedrske energije v Sloveniji. Za optimalno in dolgoročno vzdržno porabo močno omejenih javnih sredstev za naložbe v razogljičenje so ključne dodatne informacije in strokovne podlage o projektu JEK 2 in njegovi ekonomiki."

Seje so se udeležili tudi nekateri predstavniki ministrstva za okolje, podnebje in energijo in ministrstva za infrastrukturo, ki so s člani sveta v prvem delu seje razpravljali o uresničevanju podnebnih ciljev v sektorju prometa. Podnebni svet v mandatu med 2023 in 2028 sestavlja devet članov. Štirje člani so imenovani na predlog javnih univerz: Žiga Zaplotnik, Niko Samec, Andreja Kutnar in Dunja Bandelj, na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Hojka Kraigher, Franci Gabrovšek in Griša Močnik ter na predlog nevladnih organizacij: Maja Simoneti in Jonas Sonnenschein.

Mladi za podnebno pravičnost: "Poslanci in vlada vodijo ta proces v popolni temi"

Mladi za podnebno pravičnost so pred začetkom poslanske razprave o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju oskrbe z elektriko z drugim blokom krške jedrske elektrarne (JEK 2) vnovič pozvali k večji transparentnosti pri sprejemanju odločitev, povezanih s projektom. "Poslanci in vlada vodijo ta proces v popolni temi," so kritični.

"Če pogledamo zadnjih pet mesecev dogajanja, jasno vidimo, kdo je na kateri strani, kdo 'forsira' projekt zaradi lastnih interesov ter kdo želi strokovno in transparentno vodenje projekta," je v današnji izjavi za javnost dejala Klara Prem Cerar iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost. V gibanju so, kot je spomnila, že pred časom pripravili svoj predlog vprašanja, ki sta ga podprla tako predsednica republike kot ministrstvo za podnebje, okolje in energijo ter je skladen s predlogi zakonodajnopravne službe.