Le za embalažo je trenutno pri nas odgovornih šest podjetij. V noveli zakona pa je zdaj zapisano, da bo za eno vrsto odpadkov poskrbela le ena organizacija, ki bo nepridobitna. Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal
Le za embalažo je trenutno pri nas odgovornih šest podjetij. V noveli zakona pa je zdaj zapisano, da bo za eno vrsto odpadkov poskrbela le ena organizacija, ki bo nepridobitna. Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal

Sistem ravnanja z odpadki bo med drugim predvidoma prenovila tako, da bo za eno vrsto odpadkov, na primer za embalažo, odgovorna le ena nepridobitno organizirana družba, kar naj bi rešilo tudi zagato neprevzetih odpadkov na komunalah.

Po drugi strani pa se zmanjšuje vloga javnosti pri okoljskih postopkih. Fizične in pravne osebe ter nevladniki naj tako ne bi imeli več statusa stranskega udeleženca niti v primeru, ko gre za postavitev naprav za sežig in sosežig odpadkov.

Začasna rešitev za težave z odpadno embalažo

Predlog zakona daljši za več kot sto strani

Predlog zakona, ki smo ga pridobili in ga ministrstvo za okolje zdaj pošilja v medresorsko usklajevanje, se je od konca javne razprave februarja razširil za več kot sto strani. Če bodo novosti obveljale, ravnanje z odpadki ne bo več prepuščeno trgu. Uveljavitev tako imenovane razširjene odgovornosti proizvajalca se obeta že nekaj časa, že v prvotnem predlogu smo brali, da bodo proizvajalci podobnih izdelkov odgovornost prenesli na organizacijo, ki bo morala poskrbeti za zbiranje in obdelavo odpadkov iz teh izdelkov in tudi za evidence o zbranem in obdelanem, ki bi jih potrebovali že vrsto let.

Izrecno pa je zapisano tudi, da bo za eno vrsto odpadkov poskrbela le ena organizacija, ki bo nepridobitna. Le za embalažo je trenutno pri nas odgovornih šest podjetij, med sabo si konkurirajo, kar jim med drugim onemogoča pritisk na proizvajalce, da bi uporabljali bolj kakovostne in bolj reciklabilne materiale. V prihodnje naj bi bile prepovedane tudi tako imenovane vertikalne kapitalske povezave organizacij z izvajalci zbiranja, sortiranja in recikliranja.

Nevladniki ostro proti načrtovanemu izključevanju iz okoljskih postopkov

Nevladniki brez položaja stranskih udeležencev v okoljskih postopkih

Drugo pomembno področje, ki ga obravnava predlog zakona, je sodelovanje javnosti v postopkih, kot je pridobivanje okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. V večini postopkov po novem predlogu odpade možnost pritožbe, mogoč je le še upravni spor.

Prav tako nevladniki, pravne osebe, pa tudi fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, kjer je predviden poseg v okolje, izrecno nimajo več položaja stranskih udeležencev v postopkih, kar med drugim pomeni otežen dostop do dokumentacije. Po trenutnem predlogu to velja tudi za postavitev naprav za sežig in sosežig odpadkov.