Foto:
Foto:

Oranžen muc, leto dni star. Odrezan uhelj, kastriran.

Kje je žival pogrešana?
Izgubljen na Dolgem mostu, naselje Ramovševa ulica.

Od kdaj je žival pogrešana?
24. 6. 2017

Kontaktni podatki lastnika:
Majda Grivec, 041/382-808