Goru je iz Romunije v Slovenijo prišel maja letos. Je eden izmed desetih tujih risov, ki so jih pripeljali, da bi pomagali obnoviti populacijo slovenskih risov, ki je zaradi parjenja v sorodstvu ogrožena in na robu izumrtja. Goru je obenem tudi prvi ris iz tujine po 46 letih.

Pri svoji ključni "nalogi" – širjenju populacije, je bil očitno že uspešen, saj so sodelavci mednarodnega projekta Life Lynx, ki imajo nameščene kamere, 19. novembra ob spremljanju nočnega hranjenja Teje ob plenu – srni, posnele tudi njenega mladička, ki ga je najverjetneje skotila sredi avgusta.

Strokovnjakom v prvem poskusu ni uspelo pridobiti genetskega vzorca mladiča, s katerim bi nedvoumno potrdili, da je potomec Goruja. Vendar podatki o premikanju obeh odraslih risov, ki sta opremljena s telemetričnima ovratnicama, govorijo v korist tej domnevi.

S potrditvijo Gorujevega očetovstva bodo lahko potrdili tudi začetek vključevanja dednine novodoseljenih karpatskih risov v genetsko osiromašeno dinarsko populacijo risov, kar bi v prihodnosti rešilo "naše" rise pred težavami zaradi sokrvja (parjenja v sorodstvu) ter preprečilo nadaljnje upadanje populacije, menijo strokovnjaki.

Gonitev samice zunaj paritvenega obdobja

Pri projektu so še zapisali: "Glede na do sedaj pridobljene podatke sklepamo, da je prišlo do zelo redko zaznanega pojava, ko zaradi neuspele oploditve oziroma odsotnosti samca na teritoriju samice v času parjenja, prihod samca sproži ponovno gonitev samice tudi zunaj paritvenega obdobja. Do domnevnega parjenja med Tejo in Gorujem je najverjetneje prišlo tako šele v obdobju njunega druženja v prvem tednu junija, ko samice evrazijskega risa navadno že kotijo. Risinja je mladiča najverjetneje skotila šele sredi avgusta."

Goru in Teja sta se poleti zapletla v pravo romanco, saj so podatki njunih telemetričnih ovratnic pokazali, da sta se risa prvič srečala že prvega junija, torej prvi dan, ko je Goru vstopil na Tejin teritorij na Mali gori in se tri dni zadrževala v bližini drug drugega. Drugi "zmenek" je sledil že čez štiri dni, ko sta se ponovno tri dni zadrževala na istem mestu in za seboj pustila ostanke plena, ki sta si ga očitno delila, so zapisali pri projektu Life Lynx.

Po tridnevnem kosilu sta se razšla in se od takrat večinoma gibala ločeno. Skupaj sta bila spet 19. junija, ko sta dnevni počitek preživela v neposredni bližini, nato sta se spet srečala julija in tako naprej. Skupno sta se poleti družila vsaj 18-krat, od kar ima Teja mladiča, pa se drug drugega izgibata.

Pri nas trenutno živi le še 19 odraslih risov. V okviru projekta Life Lynx, katerega cilj sta reševanje dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa pred izumrtjem in njena dolgoročna ohranitev, bodo k nam skupno doselili deset risov, pet na Notranjskem oz. Kočevskem in pet na Gorenjskem. Eden izmed "priseljencev" je tudi ris Doru iz Romunije, ki pa se v zadnjem času potika v okolici Prestranka.

V okviru projekta bodo tudi na Hrvaško doselili štiri rise, enega so že spustili v naravo.