Sistem razširjene odgovornosti proizvajalca se je sprva uveljavil na področju embalaže in odpadne embalaže, na ravni EU-ja pa se je nato vzpostavil še na področju vozil, električne in elektronske opreme ter pri baterijah in akumulatorjih. Foto: Radio Maribor/Petra Hercog (Snaga)
Sistem razširjene odgovornosti proizvajalca se je sprva uveljavil na področju embalaže in odpadne embalaže, na ravni EU-ja pa se je nato vzpostavil še na področju vozil, električne in elektronske opreme ter pri baterijah in akumulatorjih. Foto: Radio Maribor/Petra Hercog (Snaga)

S spremembo zakona o varstvu okolja želi ministrstvo za okolje in prostor prenoviti sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti glede odpadkov. Predlog zakona opredeljuje, da so vsi proizvajalci določenih proizvodov skupaj finančno in organizacijsko odgovorni, da se zberejo in obdelajo vsi odpadki iz teh proizvodov, ki nastanejo na območju države, je pojasnil Peter Tomše z MOP-a. Proizvajalec se bo lahko za obdelavo odpadkov odločil v obliki skupnega izpolnjevanja obveznosti ali samostojno. Sistem bi lahko zaživel leta 2022.

Za katere proizvode in proizvajalce bi veljal sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, za zdaj še ni jasno, saj bo o tem še odločala vlada. Bistvena sprememba glede na sedanji sistem pa je ta, da bo za skupno izpolnjevanje obveznosti za proizvajalce skrbela pravna oseba s sedežem v Sloveniji, ki bo morala biti ustanovljena točno s tem namenom. Ustanovijo jo lahko le proizvajalci določenih istovrstnih proizvodov, ti bodo tudi njeni lastniki.

Organizacija za izvajanje skupne obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti ne bo smela opravljati nobene druge dejavnosti, prav tako pa med njenimi lastniki in ustanovitelji ne sme biti osebe, ki je odgovorna za ravnanje z odpadki. Njen morebitni dobiček bo moral biti uporabljen le za izvajanje dejavnosti in ukrepov za skupno izpolnjevanje obveznosti torej ne bo smela ustvarjati prihodka za lastnike, delovala pa bo lahko le z dovoljenjem okoljskega ministrstva.