Jadranka Rebernik. Foto: BoBo
Jadranka Rebernik. Foto: BoBo

Uprava RTV Slovenija, ki z zaskrbljenostjo spremlja razmere v informativnem programu Televizije Slovenija, je v. d. direktorja TV Slovenija Andraža Pöschla zadolžila, da pozove odgovorno urednico Rebernik k pripravi poročila o dejavnostih.

Svet delavcev RTV Slovenija je namreč v sredo obravnaval razmere v televizijskem informativnem programu, saj so člani aktiva novinarjev opozorili, da je stanje nevzdržno. Kot največje težave so omenili kadrovsko podhranjenost, slabo organizacijo in nekompetentno vodenje. Upravo in vodstvo TV Slovenija je svet delavcev pozval, da opravi analizo stanja in preveri način organizacije dela v informativnem programu. Preverijo naj odobritve dolgotrajne odsotnosti urednikov v času kadrovske stiske, nesmotrno in diskriminatorno razporejanje ter obseg dela.

Člani sveta delavcev so upravo pozvali, naj razišče in odgovori, ali informativni program 1. programa TVS še deluje tako, da lahko opravlja svoje zakonske in statutarne dolžnosti, ter ali odgovorna urednica programa Jadranka Rebernik opravlja zakonske in statutarne naloge.

Pomembno je tudi, da zaradi grožnje razpada sistema in napak, ki se pojavljajo na ekranu, uprava in vodstvo TVS v najkrajšem času poiščeta rešitve za akutne zadeve, zlasti glede kadrovske in produkcijske usklajenosti s programskimi zahtevami in organizacijo dela.

Predsednik sveta delavcev Robert Pajek

V upravi odgovarjajo, da se zavedajo, da so problemi pereči, zato so o najnujnejših ukrepih že stekli pogovori z v. d. direktorja TV Slovenija Pöschlom. "Na osnovi pregleda poročila in dejstev bo uprava ustrezno ukrepala," so napovedali.

Zatrjujejo, da si prizadevajo, da se v informativnemu programu TV Slovenija zagotovijo temelji za izvajanje visokih profesionalnih standardov ter zakonskih in statutarnih dolžnosti.

Analizo razmer je zahteval tudi Svet RTV-ja

Razmere v tem delu RTV-ja skrbijo tudi Svet RTV Slovenija, ki je sklenil, da naj vodstvo zavoda ugotovi, ali je informativni program TV Slovenija od junija do septembra letos uresničeval programske standarde. Po njihovih navedbah se morajo odzvati, ko se pojavi utemeljen sum, da "odgovorna oseba odgovarja le na papirju in po funkciji, ne pa tudi v praksi".

Pojasnjujejo tudi, da "zakon Svetu RTV SLO med drugim nalaga tudi soodločanje pri sprejemanju programskih standardov, se vendarle ni mogoče znebiti vtisa, da Svet v primerih, ko zazna sume očitnih kršitev obstoječih standardov, vendarle nosi določeno odgovornost”.

O ugotovitvah naj bi odgovorni poročali in razpravljali v naslednjih dneh.