Foto: BoBo (Fotografija je simbolična.)
Foto: BoBo (Fotografija je simbolična.)

Pred nekaj tedni smo poročali, da otroci, ki jim je sodišče pred pol leta prepovedalo vsakršne stike z materjo, v zadnjem času bežijo od očeta k materi, na kar sta se odzvali ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Pozvali sta pristojne, naj ukrepajo hitro, saj se otroci s svojim bežanjem izpostavljajo velikim nevarnostim.

Potem ko so otroci, stari od 9 do 11 let, v zadnjem mesecu in pol ničkolikokrat pobegnili od očeta k materi, v 40 kilometrov oddaljeni kraj, so zadevo prevzeli v svoje roke socialni delavci. Starejšega od otrok, še ne 12-letnega dečka, so po vsakodnevnih pobegih nastanili v krizni center.

Sodišču zdaj – z dokumentom, ki smo ga pridobili – predlagajo, naj se otroci dodelijo materi. Vprašanje pa je, ali jih bo sodišče upoštevalo ali bo sledilo le mnenjem sodnih izvedencev.

Avgusta 2020, ko so otroci po petih mesecih prvič videli mamo in ko so na CSD-ju zatrjevali, da otroci potrebujejo nadaljevanje stikov z njo, sodišče njihovega mnenja najprej ni upoštevalo. Kljub temu je, spomnimo, sodnica med večurnim nasilnim odvzemom otrok marca 2020 dejala: "Jaz vem, da ste dobra mama, otroci bodo zaupani vam v varstvo, gospod bo imel le stike." Rubež je želel prekiniti tudi izvršitelj, a je po naročilu sodnice moral nadaljevati.

Sodniki nimajo dovolj strokovnega znanja za odločanje v družinskih zadevah, so pred leti opozarjali strokovnjaki. Niti nimajo toliko stika z družinami kot socialni delavci. A jim je kljub temu družinski zakonik dal to moč.

Zadevo odvzetih otrok obravnava Evropsko sodišče za človekove pravice

Varuh človekovih pravic se je v povezavi s primerom decembra 2022 obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice, na današnji dan pa prejel odobritev, da v zadevi sodeluje kot tretja stran. Ministrstvo za pravosodje pričakuje poročilo okrožnega sodišča v Ljubljani.

Kot so danes zapisali na spletni strani varuha človekovih pravic, spremljajo primer že od samega začetka in so neprestano dejavni. Sprožili so številne postopke in večkrat ukrepali v skladu s svojimi pooblastili.

Ob odvzemu otrok marca 2020 so pristojne pozvali, da je odvzem skrajni ukrep in da mora potekati na human način. Sodišče so pozvali, naj zadevo obravnavajo hitro in jo brez odlašanja predložijo višjemu sodišču v nujno odločanje. Na podlagi varuhovih posredovanj je bil odpravljen zastoj v postopku, zadeva je postala preglednejša, so zapisali.

Varuh je opozoril na sistemsko težavo, ko zaradi nujnih dejavnosti sodišča na prvi stopnji pritožbe strank niso nemudoma posredovane v reševanje drugi stopnji, zaradi česar se postopki zavlečejo tudi za več mesecev.

Decembra 2022 se je varuh obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice, na današnji dan pa prejel odgovor, da lahko v zadevi sodeluje kot tretja stran.

Ministrstvo v pričakovanju poročila sodišča

Potem ko je ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan februarja na TV Slovenija napovedala, da bo sprožila ustrezne nadzorne mehanizme, je ministrstvo za pravosodje, na podlagi 67.a člena zakona o sodiščih okrožno sodišče v Ljubljani zaprosilo za poročilo o stanju zadeve. Sodišče mora to zaprosilo ministrstva obravnavati prednostno.

Zadeva v fazi odločanja na višjem sodišču

Na okrožnem sodišču v Ljubljani so za STA potrdili, da so prejeli predlog za začasno odredbo. Ob tem so pojasnili, da sodišče v omenjeni zadevi od strank prejema veliko predlogov za začasne odredbe, ki zahtevajo ustrezno ravnanje in odločanje sodišča.

Kot so navedli, predloge za dodelitve otrok v varstvo in vzgojo vlagajo starši. Center za socialno delo pa je predlagatelj zgolj v primerih, kadar predlaga ukrep za varstvo koristi otrok.

Ob predlogu takega ukrepa lahko center za socialno delo predlaga tudi izdajo začasne odredbe.

Procesna dejanja v postopku opravlja sodnik, ki mu je zadeva dodeljena v delo. Pristojnost sodišča za odločanje v tovrstnih zadevah je predpisana z zakonom. Kadar sodišče za odločitev nima strokovnega znanja, za to določi izvedenca, ki odgovori na strokovna vprašanja, so še pojasnili na sodišču in dodali, da je omenjena zadeva sicer še v fazi odločanja na ljubljanskem višjem sodišču glede pritožbe zoper sodbo okrožnega sodišča.

Več podatkov o zadevi pa ne morejo posredovati, saj so zadeve s področja družinskega sodstva zaprte za javnost.

Otroci bežijo k materi