Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Na statističnem uradu so pojasnili, da je bila prvotna ocena o lanski gospodarski rasti iz februarja pripravljena kot seštevek četrtletnih podatkov za bruto domači proizvod BDP-ja. Četrtletni izračuni temeljijo na takrat dostopnih virih podatkov, ki so manj popolni, manj zanesljivi in z manjšim zajetjem ter večino opazovanih pojavov merijo zgolj posredno, so obrazložili.

Večja razlika med četrtletno in letno oceno za leto 2022 je tudi posledica neobičajnih gospodarskih razmer, za katere so bili značilni večja dinamika cenovnih gibanj pri proizvajalcih in v potrošnji, neenakomernost gibanja cen po skupinah proizvodov ter visoki stroški energije za podjetja, so v obrazložitvi vladi poudarili na statističnem uradu.

Podatke BDP-ja redno revidirajo s posodobljenimi podatkovnimi viri in metodami v skladu z veljavno in mednarodno usklajeno politiko revizij, tako da so podatki o BDP-ju za določeno leto podvrženi rednim revizijam nekaj let zapored. Velikosti revizij podatkov po nekaj letih glede na prvotne objave so v povprečju primerljive z drugimi državami.

"Trenutno poteka redna uskladitev četrtletnih ocen BDP-ja z letnimi za obdobje 2019–2022, temu pa bo sledil preračun ocen za prvo in drugo letošnje četrtletje na osnovi novih struktur iz leta 2022. Po izkušnjah iz prejšnjih let statistični urad ne pričakuje zelo izrazitih sprememb v stopnji gospodarske rasti za letošnje leto v primerjavi s prvotno objavljenimi," so še navedli.

BDP se je lani po prvi letni oceni, ki jo je statistični urad objavil konec avgusta, realno zvišal za 2,5 odstotka, medtem ko je predhodna ocena, ki je temeljila na združevanju četrtletnih podatkov, govorila o 5,4-odstotni rasti. Lanska rast je bila tako bistveno nižja od prvotnih ocen, pa tudi precej počasnejša od pokoronske 8,2-odstotne v letu 2021.