23. maja bodo oživela nogometna, košarkarska in druga igrišča po vsej Sloveniji. Foto: Reuters
23. maja bodo oživela nogometna, košarkarska in druga igrišča po vsej Sloveniji. Foto: Reuters

Ukrepe je predstavil državni sekretar za področje izobraževanja in športa Marjan Dolinšek. Z 18. majem bodo dovoljeni prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu ter uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi v okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov.

23. maja rekreativni šport tudi v telovadnicah
S 23. majem bo dovoljena prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, dovoljena bodo tekmovanja vrhunskih športnikov v ekipnih športih, šport invalidov, športna rekreacija, šport študentov in šport starejših. Vadba za vse bo lahko potekala tako v notranji (tudi šolskih telovadnicah) kot v zunanjih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi. Dovoljuje se stik med udeleženci vadbe in tekmovanj. Nadaljuje se lahko usposabljanje v športu

Fitnesi in bazeni za zdaj le za registrirane športnike
Še vedno za širše množice ne bo dovoljena vadba v fitnesih, velnes centrih in bazenih, ki so za zdaj rezervirani le za registrirane športnike. Obvezni program plavanja se v tem šolskem letu ne bo izvajal.

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc pričakuje, da bodo kmalu pripravljeni standardi za obratovanje za bazene v zdraviliščih in podobnih objektih, kar je pogoj za odprtje. Kajakaštvo, veslanje in druge podobne dejavnosti bodo po besedah govorca vlade Jelka Kacina dovoljene.

O pomoči športu po rebalansu
Dolinar je odgovarjal tudi na vprašanja, povezana s financiranjem športa, a konkretnih rešitev ni podal. "O tem težko govorim. Koronavirus nas je pahnil v težko situacijo. Najprej bo potreben rebalans, potem bomo lahko bolj konkretni. Vsekakor pomoč države mora biti, kajti vrhunski šport je ambasador Slovenije," meni Dolinšek.

Kako bi lahko pomagali društvom, ki so neprofitne organizacije? "Za pomoč društvom bi lahko sredstva nakazali v enkratnem znesku za celotno leto. Možnost so tudi olajšave za slovensko gospodarstvo, pri tem mislim na donacije in sponzorska sredstva, ki bi šla podjetjem v olajšavo. To je razmišljanje, predlogov je kar nekaj," je še povedal Dolinšek.