Razmerje bitcoin - dolar (evro, funt ...) zadnje leto izjemno niha. Foto: Reuters
Razmerje bitcoin - dolar (evro, funt ...) zadnje leto izjemno niha. Foto: Reuters
bitcoin
Z bitcoini je mogoče plačevati vse več storitev. Foto: Reuters
bitcoin
Mojmir Mrak je skeptičen do varčevanja v kriptovalutah. Foto: Reuters

Popolnoma drugače pa je pri vprašanju odnosa osrednjega bančnega sistema in (dereguliranih) kriptovalut. Jure Pirc je prepričan, da kriptovalute čaka svetla prihodnost: "Moramo se vprašati, kdo je zagotovilo današnjemu bančnemu sistemu. Kdo jamči za neko osrednjo ustanovo, pri kateri imamo privarčevana sredstva? Država. Kdo pa je država? Vsi mi smo država, naše službe in davki, ki jih plačujemo. Če imam kritje za svoja sredstva pri osrednji ustanovi, zakaj bi jih imel tam? Zakaj sredstva raje ne bi imel pri sebi, če sem jaz sam kritje? Banke ne bodo šle v pozabo, a se bodo morale preobraziti in optimizirati svoje procese. Bankam plačujemo velike zneske provizije, v resnici pa vse v ozadju delajo računalniki."

Sam že plačuje v bitcoinih
Pirc je prepričan, da bosta oba načina postala soodvisna: "Bitcoini se res še ne uporabljajo na dnevni bazi za nakupe. Sam sicer marsikaj plačam z bitcoini, strežnik za spletno stran že tri leta plačujem v tej valuti. Ljudje ta hip preveč gledajo na špekulacije in bajne donose, a v eni fazi se bodo zadeve več uporabljale. Ko bo uporabnost na vrhuncu, bomo ugledali luč ekonomije 2.0 v pravi moči."

Strah varčevati v taki obliki
Na drugi strani pa je profesor Mojmir Mrak prepričan, da kriptovalute nimajo lastnosti, s katerimi je na začetku zgodbe opisal denar: "So namreč daleč od tega, da bi bile splošno menjalno sredstvo. Če jih med seboj izmenjuje razmeroma majhno število ljudi, še ne moremo govoriti, da so splošno menjalno sredstvo, s katerim se lahko kjer koli kupi kava ali katero koli drugo blago in storitev. To preprosto ne drži. Kriptovalute tudi ne morejo biti kakovostno merilo vrednosti. Kakšno merilo vrednosti naj bo na primer bitcoin, če se je njegova vrednost v enem letu povečala s 1.000 na več kot 20.000 dolarjev, nato pa je zopet hitro padla na polovico te vrednosti? In potem pridemo še do vprašanja, ali lahko kriptovalute igrajo vlogo hranilca vrednosti. Osebno bi bil zelo v skrbeh, če bi varčeval v instrumentu, ki ima tako veliko variabilnost, kot jo imajo kriptovalute. To seveda ni težava, če se v kriptovalute vlaga tisti denar, ki ga varčevalec 'ne potrebuje' oziroma katerega izgubo lahko brez težave prenese. Za resno varčevanje v tem instrumentu ali celo za zadolževanje z namenom vlaganja v ta instrument pa mora biti varčevalec zelo pogumen, da ne rečem česa bolj ostrega."

Regulacija je blizu
Mrak ne zanika prednosti, ki jih prinaša sama tehnologija veriženja blokov: "To je nedvomno tehnologija, ki ima velik potencial, pri čemer ne mislim le na njen potencial v okviru razvoja kriptovalut, temveč predvsem v razvoju številnih gospodarskih panog. Imajo pa kriptovalute, temelječe na tehnologiji veriženja blokov, tudi resne omejitve. Ena takšnih je vprašanje njihove regulacije oziroma deregulacije. Glede na to, da je svet kriptovalut danes povsem nereguliran, lahko ta hitro postane lovišče za tiste negativne dejavnosti, proti katerim se pri denarju danes zelo zavzemamo, od pranja denarja do financiranja različnih nelegalnih transakcij. Vse to danes kriptovalute omogočajo brez večjih težav. Verjamem, da ne bo več dolgo tako. Prepričan sem namreč, da bo razmeroma kmalu vzpostavljena vsaj temeljna regulativa kriptovalut na svetovni ravni. Ko bo ta vzpostavljena, bo tudi vlaganje v kriptovalute dobilo realnejše in s tem tudi normalne okvire."

Mrak: Kriptovalute se bodo še razvijale
Obstoječi finančni sistem je digitaliziran, zato sogovornik opozarja, da se kriptovalute ne smejo mešati z denarjem centralnih bank v digitalni valuti: "Oboje temelji na digitalni tehnologiji, a temeljni logiki delovanja ene in druge sta popolnoma različni. Medtem ko kriptovalute temeljijo na decentraliziranem sistemu, pa je digitalni denar posamezne centralne banke samo drugačna oblika denarja, za katerim stoji avtoriteta te države oziroma njene centralne banke." Oba sistema sta po njegovem mnenju konceptualno preveč različna, da bi se morda v neki prihodnosti lahko združila v neko hibridno kombinacijo. "To pa nikakor ne pomeni, da se kriptovalute ne bodo še naprej razvijale in postajale pomembne. Osebno vidim prihodnost kriptovalut predvsem v smeri njihovega razvoja kot nove oblike vlaganja," še ugotavlja Mrak.