V razvidu medijev se je odstotkovno najbolj povišal vpis elektronskih medijev. Teh je bilo leta 2007 163, leta 2013 pa že 412. Foto: MMC RTV SLO
V razvidu medijev se je odstotkovno najbolj povišal vpis elektronskih medijev. Teh je bilo leta 2007 163, leta 2013 pa že 412. Foto: MMC RTV SLO

Po podatkih Mediane to na letni ravni pomeni povprečno rast osmih odstotkov. A razlike so precejšnje, ko naredimo razrez po vrsti medijev. Rast je opaziti pri televiziji, ki v obdobju 2008-2013 beleži 14-odstotno povprečno kumulativno spremembo, in medmrežju (rast znaša 9 odstotkov).

Padec je zaznati pri tisku (6 odstotkov), mobilnem oglaševanju (14 odstotkov) in kinu (20 odstotkov). Televizija je imela tako leta 2013 kar 73-odstotni delež vseh bruto prihodkov oziroma dobrih 550 milijonov evrov. Delež tiska je na drugi strani padel na dobrih 15 odstotkov. Še leta 2008 je imel tisk skoraj 30-odstotni delež.

Po podatkih Ministrstva za kulturo se število medijev, vpisanih v razvid medijev, vsako leto viša.

LetoTVRadioTiskElektronskiSkupaj
2007661058961631.230
2008691079392101.325
2009791109842361.409
2010861121.0362791.513
2011951131.0833241.615
20121021161.1173621.697
20131081161.1514121.787

Na drugi strani pa se zmanjšuje število novinarjev. Od leta 2008 do 2012 se je število zmanjšalo z 2.285 na 2.170. V petkovem podcastu Številke bomo gostili Domna Saviča, ki bo govoril o akciji Medije v medije.