Največ prebivalcev republike Slovenije, ki so stari 15 let ali več, se je leta 2013 preselilo v Nemčijo (1.682), sledijo Bosna in Hercegovina (1.541), Avstrija (1.399) in Hrvaška (1.302). Foto: Reuters
Največ prebivalcev republike Slovenije, ki so stari 15 let ali več, se je leta 2013 preselilo v Nemčijo (1.682), sledijo Bosna in Hercegovina (1.541), Avstrija (1.399) in Hrvaška (1.302). Foto: Reuters
Dunaj
V istem obdobju se je največ visoko izobraženih prebivalcev Slovenije (starih 15 let ali več) prav tako preselilo v Nemčijo (291). Sledijo Avstrija (238), Hrvaška (225) in Velika Britanija (128). Foto: EPA

Na podcastu Številke ta teden govorimo o možganih. Statistični urad Republike Slovenije, ki je uradni partner podcasta, nam vsak teden posreduje podatke, ki se dotikajo osrednje teme. Tokrat nam predstavljajo izobrazbeno strukturo prebivalcev Slovenije, na dan 1. januarja 2014.

Pred dobrimi 13 meseci je v Sloveniji živelo dobrih 1,7 milijona ljudi, starih 15 let ali več. Njihova izobrazba je navedena v spodnji tabeli.

Vrsta izobrazbeMoškiŽenske
Osnovnošolska ali manj192.138277.966
Brez izobrazbe1.8633.078
Nepopolna osnovnošolska22.77438.161
Osnovnošolska167.501236.727
Srednješolska521.587406.704
Nižja poklicna14.24011.384
Srednja poklicna240.746130.735
Srednja strokovna, splošna266.601264.585
Višješolska, visokošolska152.268209.369
Višješolska, višja strokovna40.31950.870
Visokošolska 1. stopnje27.36546.644
Visokošolska 2. stopnje69.40596.916
Magisterij znanosti (prej)8.9649.896
Doktorat znanosti6.2154.043
Skupaj865.993894.039

O možganih radi uporabljamo izraz beg možganov. Kaj lahko o tem sklepamo na podlagi številk? V letu 2013 je Slovenijo zapustilo 11.877 prebivalcev, ki so stari vsaj 15 let. Glede na izobrazbo si sledijo:
- srednješolska: 6.110 (51,44 %; 52,74 %)
- osnovnošolska: 3.613 (30,42 %; 26,71 %)
- višješolska, visokošolska: 2.154 (18,14 %; 20,55 %)
Opomba: V odebeljenem tisku je odstotek celotne populacije, ki je prikazana v zgornji tabeli.

Rusija je edina država, kamor so se leta 2013 odselili večinoma visoko izobraženi. Tistega leta se je v Rusijo odselilo 78 prebivalcev Slovenije, 49 od teh (62,82 %) pa je imelo višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo.