Leta 2013 je nastalo 853 tisoč ton komunalnih odpadkov. Foto: BoBo
Leta 2013 je nastalo 853 tisoč ton komunalnih odpadkov. Foto: BoBo

V 6. delu podcasta Številke bomo govorili o planetih, v petek bo gost oddaje prof. Tomaž Zwitter. Statistični urad Republike Slovenije, ki je uradni partner Številk, je tokrat sporočil zanimivost o našem planetu oziroma količini odpadkov, ki jih proizvedemo v Sloveniji.

Več kot kilogram odpadkov na dan
Od tega je bilo 82 % odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, 18 % pa komunalnih odpadkov. Za skoraj odstotek in pol se je v letu 2013, glede na leto 2012, zmanjšala količina vseh vrst nevarnih odpadkov, ki so v največji meri nastali v predelovalnih dejavnostih. Prebivalec Slovenije je v letu 2013 proizvedel povprečno 414 kg komunalnih odpadkov oziroma malo več kot kilogram na dan.

Skoraj dve tretjini v gospodinjstvu
Količina vseh komunalnih odpadkov, ki so nastali v letu 2013, je bila 853.000 ton. 63 % teh odpadkov je nastalo v gospodinjstvih, 37 % pa v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Z javnim odvozom je bilo v letu 2013 zbranih za skoraj 2 % manj komunalnih odpadkov kot v letu 2012. V letu 2013 je bilo ločeno zbranih skoraj 63 % nastalih komunalnih odpadkov ali skoraj za 11 odstotnih točk več kot v letu 2012.

Povečanje količine gradbenih odpadkov
V proizvodnih dejavnostih je v letu 2013 nastalo več kot 3 milijone ton odpadkov (80 %), v storitvenih dejavnostih pa skoraj 754.000 ton odpadkov (20 %). V letu 2013 so se ponovno začele povečevati tudi količine gradbenih odpadkov (nastalo jih je za 25 % več kot v letu 2012). Zaradi povečanega nadzora pri izvajanju odpadkovne zakonodaje so se za skoraj štirikrat povečale tudi količine odpadkov iz naprav za ravnanje z odpadki (z 223.000 ton v letu 2012 na 812.000 ton v letu 2013).