Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Slovenija pol leta na vrhu EU-ja

Slovenska vlada
Naloga premierja in ministrov predsedujoče države je tudi iskanje kompromisnih rešitev, ko se članice Unije o določenem vprašanju ne strinjajo. Foto: Vlada
Slovenska vlada je v prvi polovici leta 2008, kot prva vlada novih članic Evropske unije, predsedovala združenju 27 držav.

Premier Janez Janša je kot premier predsedujoče države vodil najvišje politično telo Unije, Evropski svet, ki ga sestavljajo predsedniki držav ali vlad članic EU-ja ter predsednik Evropske komisije. Janez Janša je tako vodil marčevski sestanek Evropskega sveta, ki je namenjen obravnavi aktualnih tem, ter junijsko srečanje, na katerem so voditelji EU-ja sprejemali pomembne odločitve in določili politične smernice za prihodnost.

Slovenski resorni ministri so vodili devet različnih sestav Sveta EU-ja (za splošne zadeve in zunanje odnose; gospodarske in finančne zadeve; kmetijstvo in ribištvo; pravosodje in notranje zadeve; zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in potrošniške zadeve; konkurenčnost; promet, telekomunikacije in energijo; okolje in izobraževanje, mlade in kulturo), ki sprejemajo odločitve s svojega področja. Delo svetov so ministri predstavili v Evropskem parlamentu, premier pa je po vrhu EU-ja oziroma zasedanju Evropskega sveta poslancem Evropskega parlamenta predstavil sklepe srečanja.

Posamezni ministri so predsedovali naslednjim svetom

SPLOŠNE ZADEVE IN ZUNANJI ODNOSI (GAERC):
minister za zunanje zadeve Dimitrij Rupel
minister za obrambo Karl Erjavec

EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE (ECOFIN):
minister za finance Andrej Bajuk

SODELOVANJE NA PODROČJIH PRAVOSODJA IN NOTRANJIH ZADEVAH (JHA):
minister za pravosodje Lovro Šturm
minister za
notranje zadeve Dragutin Mate

ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA POLITIKA, ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV:
ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič
ministrica za
delo Marjeta Cotman

KONKURENČNOST:
minister za gospodarstvo Andrej Vizjak
ministrica za visoko šolstvo Mojca Kulcer Dolinar
minister za
javno upravo Gregor Virant

PROMET, TELEKOMUNIKACIJE IN ENERGIJA (TTE):
minister za promet Radovan Žerjav
minister za gospodarstvo Andrej Vizjak
ministrica za visoko šolstvo Mojca Kucler Dolinar

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO:
minister za kmetijstvo Iztok Jarc

OKOLJE:
minister za okolje in prostor Janez Podobnik

IZOBRAŽEVANJE, MLADINA IN KULTURA:
minister za šolstvo Milan Zver
ministrica za visoko šolstvo Mojca Kucler Dolinar
minister za kulturo Vasko Simoniti

Slovenija je EU vodila še po starem
Slovenija je EU vodila še po starem, saj bo z uveljavitvijo reformne pogodbe (ko oz. če bo ta potrjena), Evropskemu svetu začel predsedovati stalni predsednik, in ne več premier predsedujoče države, v svetu za zunanje odnose pa bo zunanjega ministra predsedujoče države nadomestil visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko.

V odnosih s tretjimi državami Slovenija kot predstavnica EU-ja ni nastopila sama, temveč sta trojko poleg slovenskega zunanjega ministra sestavljala še visoki predstavnik Unije za zunanjo in varnostno politiko Javier Solana ter predstavnik Evropske komisije. Predsedujoči državi pa lahko, če je treba, pomaga tudi prihodnja predsedujoča.