Koridor Lačin je edina vez Armenije z Gorskim Karabahom, tam pa so nameščene ruske mirovne sile. Foto: Reuters
Koridor Lačin je edina vez Armenije z Gorskim Karabahom, tam pa so nameščene ruske mirovne sile. Foto: Reuters

Azerbajdžan je v nedeljo postavil kontrolno točko na edini kopenski povezavi med Armenijo in enklavo Gorski Karabah, kar je sprožilo jezen odziv Erevana in še prililo ogenj na že tako napete odnose med sosednjima državama. Ti sta v dolgoletnem sporu zaradi Gorskega Karabaha, ki je mednarodnopravno del Azerbajdžana, a v njem živijo pretežno Armenci.

Oblasti v Bakuju so sporočile, da so azerbajdžanske mejne enote vzpostavile mejno kontrolno točko "na suverenem ozemlju Azerbajdžana", na vstopu v koridor Lačin. Kontrolno točko na cesti do Gorskega Karabaha naj bi vzpostavili zato, da bi preprečili nezakonit prevoz vojaškega osebja in orožja, ki ga domnevno izvaja Armenija.

Pojasnili so še, da je bila kontrolna točka vzpostavljena "v sodelovanju z ruskimi mirovnimi silami".

Erevan: Gre za kršitev premirja

Armensko zunanje ministrstvo je trditve označilo za "namišljeno in neutemeljeno pretvezo". V Erevanu so opozorili, da vzpostavitev kontrolne točke na mostu Hakari na lačinskem koridorju predstavlja kršitev sporazuma o prekinitvi ognja iz leta 2020, s katerim se je končal konflikt, ki je izbruhnil med sprtima stranema tega leta.

V skladu s premirjem, doseženim ob posredovanju Rusije, mora Azerbajdžan zagotoviti varen prehod na koridorju, kjer so nameščene ruske mirovne sile.

Moskva je izrazila "resno zaskrbljenost" zaradi ponovnih napetosti med Armenijo in Azerbajdžanom "na območju odgovornosti ruskih mirovnih sil" in strani pozvala, naj se nemudoma vrneta k sporazumu o prekinitvi ognja.

Washington je že v nedeljo izrazil "globoko zaskrbljenost" zaradi dejstva, da je Azerbajdžan vzpostavil kontrolno točko na koridorju Lačin. To po mnenju ZDA "spodkopava prizadevanja za vzpostavitev zaupanja v mirovni proces".

State Department je v izjavi poudaril pomen ohranitve prostega pretoka ljudi in trgovine na koridorju ter strani pozval, naj se vzdržita provokacij in sovražnih dejanj ob meji.

Francosko zunanje ministrstvo je zadnji razvoj dogodkov obsodilo in ga označilo za kršitev sporazumov o prekinitvi ognja.