Foto: Reuters
Foto: Reuters

V praksi v številnih državah, tudi Sloveniji, ne gre za novost, saj ženske med bogoslužjem pogosto berejo Božjo besedo ali opravljajo službo ob oltarju kot ministrantke ali delilke obhajila v skladu s pooblastili škofa.

A zdaj ti dve nalogi dobivata tudi institucionalizirano obliko, saj sta del kanonskega prava. V skladu z odločitvijo papeža Pavla VI. iz leta 1972 so ti dve nalogi doslej lahko opravljali le moški.

Apostolsko pismo v obliki motu prorio Spiritus Domini (Gospodov duh) spreminja prvi odstavek 230. člena kanonskega prava, ki je določal, da so "moški laiki" lahko "za stalno sprejeti v službo bralca ali mašnega pomočnika". Izraz "moški laiki" je zdaj zamenjala beseda "laiki", ki vključuje oba spola.

Papež v dokumentu pojasnjuje, da je upošteval ugotovitve zadnjih škofovskih sinod. Dodaja, da je tudi praksa potrdila, da so laične službe, utemeljene na zakramentu krsta, lahko zaupane vsem za to sposobnim laikom ne glede na spol. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je s svojo odločitvijo tudi onemogočil konservativnim škofom, da bi ženskam preprečevali opravljanje teh dveh nalog v bogoslužju.

Papež Frančišek je obenem napisal tudi pismo prefektu Kongregacije za nauk vere, kardinalu Luisu Ladarii. V njem je pojasnil teološke razloge za svojo odločitev, pri čemer se je skliceval na drugi vatikanski koncil in na potrebo, da "se ponovno odkrije soodgovornost vseh krščenih v Cerkvi".