Avgust Brumnik (v sredini) je upokojeni sodnik. Foto: ORF
Avgust Brumnik (v sredini) je upokojeni sodnik. Foto: ORF

Brumnik je predsednik SPZ-ja, ene od obeh osrednjih kulturnih organizacij koroških Slovencev, od leta 1990. Je tudi dolgoletni član upravnega odbora in podpredsednik Zveze slovenskih organizacij. Več desetletij že predseduje Slovenskemu kulturnemu društvu Valentin Polanšek na Obirskem, dejaven je tudi v različnih drugih slovenskih organizacijah in društvih, so še sporočili iz SPZ-ja.

Dodali so, da Brumnik, upokojeni sodnik, ki je več kot 30 let delal na okrožnih sodiščih v Železni Kapli in Borovljah na avstrijskem Koroškem, velja za zavzetega in dejavnega kulturnega delavca in funkcionarja, ki je priznan in cenjen daleč čez meje avstrijske Koroške.

"S svojim vsestranskim kulturnim delom se upira diskriminaciji slovenskega jezika in kulture, vsem oblikam strukturnega nasilja, stigmatizaciji, kulturni hegemoniji in rasizmu. Zanj značilnega vpliva na kulturno vzdušje na avstrijskem Koroškem ni mogoče spregledati. S svojo zavzetostjo pomembno prispeva k spoznavanju in osvetlitvi protislovnega konflikta etničnih skupin. Odkrito se zavzema za enakovrednost in enakopravnost slovenskega jezika in kulture. Novo razumevanje kulture, h kateremu poziva, naj bi prispevalo k večjemu spoštovanju dvojezičnosti in miselni odprtosti. Prav zato je bil eden najbolj gorečih zagovornikov organiziranja Kulturnih dnevov koroških Slovencev na nemško govorečem območju Koroške," so še zapisali pri SPZ-ju.

Slovensko prosvetno zvezo je leta 1934 nastala iz Slovenske krščanskosocialne zveze. Ta je bila ustanovljena 20. oktobra 1907 na pobudo celovškega stolnega kaplana Lamberta Ehrlicha. Njen cilj je bil ustanavljati ter finančno in moralno podpirati nepolitična društva, nastala na krščanskosocialnih načelih, in skrbeti za izobraževanje koroških Slovencev v krščanskem in narodnem duhu.

SPZ strokovno, organizacijsko, finančno in drugače podpira 47 vanj vključenih slovenskih krajevnih kulturnih in prosvetnih društev na avstrijskem Koroškem ter skrbi za strokovno izobraževanje kulturnih delavcev in njihovo povezovanje s kulturnimi ustanovami v Sloveniji.