Električni pogon bo razbremenil konje in tako omogočal vožnjo večjemu številu ljudi in daljša potovanja. Foto: EPA
Električni pogon bo razbremenil konje in tako omogočal vožnjo večjemu številu ljudi in daljša potovanja. Foto: EPA

Hibridna e-kočija je nastala v okviru čezmejnega projekta E-Carraige 4CBST, ki gradi na spodbujanju do narave prijaznega čezmejnega trajnostnega turizma in oblikovanju inovativnih turističnih produktov. Projekt sloni na kulturni dediščini, bistveni za obe regiji – na konjih in kočijah. V okviru projekta bodo skupno nastale tri tovrstne kočije, ena je v lasti Dvorca Rakičan, preostali dve pa bosta razvila avstrijska projektna partnerja.

Kot je na predstavitveni novinarski konferenci povedal direktor Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan Robert Celec, je čezmejno sodelovanje pri revitalizaciji kočijaške tradicije in oblikovanju inovativnih turističnih produktov nujno, saj bo na podlagi skupnih komplementarnih virov in kompetenc, s katerimi razpolagajo partnerji, omogočena implementacija ne samo na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni.

Ena od treh razvitih kočij bo ostala v lasti Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan. Foto: BoBo
Ena od treh razvitih kočij bo ostala v lasti Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan. Foto: BoBo

E-kočijo poganja vgrajen električni motor, ki konjem omogoča lažjo vleko in daljša ter udobnejša potovanja. Ko bodo e-kočije vključene v turistično ponudbo regije, bodo njihovo namembnost prilagajali letnim časom in različnim skupinam, prav tako bodo gostom na voljo različne tematske poti z različnimi zgodbami in doživetji. Vse poti in kočije bodo med projektom tudi testirali, so sporočili razvijalci projekta.

Čezmejno projektno sodelovanje vključuje pet projektnih partnerjev. RIS Dvorca Rakičan nastopa kot vodja projekta, Univerza v Mariboru in avstrijske organizacije Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing, EC Energie Center Lipizzanerheimat in Tourismusverband Region Oberwart pa kot projektni partnerji.

Projekt v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija traja 30 mesecev, skupna vrednost upravičenih sredstev znaša dobrega 1,1 milijona evrov, pri čemer znesek iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj obsega dobrih 980.000 evrov.