Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič. Foto: Miha Merljak / MMC RTV SLO
Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič. Foto: Miha Merljak / MMC RTV SLO

Čas izrabe avtomobila je danes zelo slab, avtomobili večino časa stojijo in zagotovo je ena od oblik boljšega izkoristka avtomobilov ta, da si jih bomo znali in upali med sabo deliti.

Dr. Peter Gašperšič

.
Minister Gašperšič je v intervjuju za Avtomobilnost naštel razloge, zaradi katerih so letos na ministrstvu oblikovali novo službo, s katero se nameravajo odločneje spoprijeti s sodobnimi izzivi trajnostne mobilnosti. Multimodalnost kot ena izmed oblik sistematičnega organiziranega prometnega menedžmenata, ki pri prevozu ljudi in blaga od ene točke na zemljevidu do druge išče in upošteva pozitivne sinergijske učinke različnih prevoznih sredstev se zdi ena pomembnejših nalog ministrstva. »V Sloveniji moramo na področju trajnostne mobilnosti narediti več,« pravi minister in dodaja, da so k tem ciljem jasno usmerjene tudi sile Evropske komisije. Po eni strani gre za pomembna okoljska vprašanja, promet je povzročitelj kar 40 odstotkov izpustov CO2, na drugi pa tudi za dvig ravni varnosti, udobja in seveda gospodarske učinkovitosti. Trajnostno mobilnost je treba razumeti kot širši pojem, ki pokriva več plasti prometne mobilnosti, najti pa je treba rešitve, ki bodo imele pozitivne učinke na kar največ področjih.
Minister je spregovoril tudi o zastojih na avtocestah, ki so primer tega, kako lahko samo en negativen prometni dogodek sproži verigo drugih, ki še dodatno zmanjšajo tako prometno varnost kot energetsko, časovno in ekonomsko učinkovitost prometa. Minister je z nami delil tudi nekaj razmislekov o tem, kako blizu smo Slovenci naraščajočemu zanimanju mladih po drugačnih oblikah lastništva avta ter njegove učinkovitejše rabe. Čas izrabe avtomobila je danes zelo slab, avtomobili večino časa stojijo in zagotovo je ena od oblik boljšega izkoristka avtomobilov ta, da si jih bomo znali in upali med sabo deliti, pravi minister in dodaja, da bo za to moralo preteči še kar nekaj časa, a razmisleki o tem, kaj tak način mobilnosti prinaša, so zagotovo na mestu že zdaj.
Država na področju avtonomne vožnje ne pripravlja nobenih konkretnih ukrepov, s katerimi bi v kratkem omogočala preskušanje ali vožnjo avtonomnih avtomobilov tudi na naših cestah, pravi minister in hkrati dodaja, da spremlja silovit razvoj na področju tehnologije v avtomobilih kot tudi odzive, prilagajanja in oblikovanja pogojev za tako vožnjo v drugih državah Evropske unije. Področje avtomatizacije vožnje zagotovo odpira povsem nove možnosti, o katerih lahko danes samo ugibamo, kako bodo vplivala na naša življenja, a jasno je, da se spremembe dogajajo in da se dogajajo zelo hitro, za to moramo biti aktivni udeleženci dogajanja na tem področju, saj se s tem, tako kot na področju električnih vozil, tudi za naša podjetja odpirajo številne nove možnosti, ki jih mora znati prepoznati tudi država in jih seveda spodbujati, razmišlja v pogovoru minister Gašperšič.

Minister tudi o slabši statistiki prometnih nesreč in o prihajajočih zastojih med poletnimi počitnicami
Stanje v prometni varnosti se še poslabšuje, minister pa v daljšem razmisleku navede številne razloge za to. Tudi tega, da vozniki opažajo, da je na cestah že več časa zaznati manj intenziven nadzor in da zato zaznavajo spet večje hitrosti vožnje. Minister hkrati napoveduje povečane dejavnosti dela Agencije za varnost v prometu, ki bo poleti izvajala različne preventivne akcije. Da bi bile med počitnicami in seveda tudi ob drugih pričakovanih koledarskih terminih, ko se na naši avtocesti praviloma močno zgosti promet, kolone kar najbolj obvladljive, pa minister največ upanja usmerja v novoustanovljeni nacionalni center za upravljanje prometa, ki bo voznikom ponudil boljšo storitev informiranja o dogajanju na cesti. To je seveda ključno, če želimo kolikor toliko realno upati na to, da bomo lahko učinkovito upravljali prometni tok, ki je pri nas že tako in tako velik.

Čas izrabe avtomobila je danes zelo slab, avtomobili večino časa stojijo in zagotovo je ena od oblik boljšega izkoristka avtomobilov ta, da si jih bomo znali in upali med sabo deliti.

Dr. Peter Gašperšič