Bistvo kulinarične zgodbe Okusov Radol'ce je sodelovanje gostincev z lokalnimi pridelovalci, tako da so vse sestavine menijev s sledljivim poreklom. Letošnja tema bogastvo gozdov prinaša v restavracije vse od srninega tatarja in želodove juhe do jelenovega mesa in kostanjeve tortice. Vse z dodatki zelišč in dišav iz gozda. Meniji pa imajo enotno ceno 19 evrov. Foto: Mesec okusov Radol'ce
Bistvo kulinarične zgodbe Okusov Radol'ce je sodelovanje gostincev z lokalnimi pridelovalci, tako da so vse sestavine menijev s sledljivim poreklom. Letošnja tema bogastvo gozdov prinaša v restavracije vse od srninega tatarja in želodove juhe do jelenovega mesa in kostanjeve tortice. Vse z dodatki zelišč in dišav iz gozda. Meniji pa imajo enotno ceno 19 evrov. Foto: Mesec okusov Radol'ce

Letos se je skupina Okusov Radol'ce nekoliko spremenila. Še vedno je vanjo vključenih devet gostiln, vendar sta dve novi, dve pa sta skupino zaradi menjave lastništva oziroma organizacijskih težav zapustili. Okuse Radol'ce je tako letos mogoče okušati v Vili Podvin, Gostilni Lectar, Gostilni Avguštin, Gostilni Kunstelj, Gostišču Tulipan, Restavraciji Center, Gostišču Draga, Gostilni pr'Tavčar in Restavraciji Tabor.

Projekt Okusi Radol'ce sicer celo leto povezuje gostince v občini Radovljica, za katere je še posebej pomembna kakovost jedi in surovin. Poleg meseca lokalne kulinarike sodelujejo tudi na drugih prireditvah v destinaciji Radol'ca ter se dopolnjujejo pri promociji in razvoju kulinarike.

Okusi Radol'ce, ki potekajo v organizaciji javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, so letos začeli še eno novo zgodbo. Pod svoje okrilje so vzeli kar 22 dijakov Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, ki v projektu opravljajo praktično delo. "Vse z namenom približevanja gostinskega poklica mladim in vračanja ugleda temu – za turizem izjemno pomembnemu – poklicu," pojasnjujejo v zavodu.

Kot poudarja direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Nataša Mikelj, s turističnimi produkti, vezani na kulinariko, lahko podaljšujejo tudi turistično sezono. "Kakovost kulinarike je tisto, kar nas izpostavlja, in če bomo v tej smeri gradili naprej, lahko postanemo kulinarična prestolnica Gorenjske, če ne tudi širše," meni Mikljeva.

Radovljica. Foto: BoBo
Radovljica. Foto: BoBo

Radovljica ni prenasičena
Radovljica podobno kot številni drugi slovenski kraji tudi letos beleži nadaljnjo rast turizma in prenočitev. V prvih devetih mesecih so na območju radovljiške občine zabeležili 16-odstotno rast števila prenočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani. Hkrati pa so za pet odstotkov že presegli število prenočitev v celotnem lanskem letu. Letos tako Mikljeva računa, da bodo zagotovo našteli več kot 300.000 prenočitev.

Za razliko od nekaterih drugih krajev, ki so že turistično prenasičeni, pa Radovljica po mnenju Mikljeve teh težav nima, saj je geografsko bolj odprta. Poleg same Radovljice so tako turistično zanimive tudi Begunje, Lesce, Brezje in Lipniška dolina, zato se turisti porazdelijo. Res pa je, da je bilo zgolj avgusta letos na območju občine toliko prenočitev kot denimo leta 2010 v celotnem letu.

"Nekega hudega navala zaradi razporeditve gostov ni, seveda pa je mogoče turistične tokove še upravljati in usmerjati bolj v čas pred in po sezoni," meni Mikljeva in dodaja, da to ostaja izziv za prihodnje. Že letos pa so na tem področju dosegli zelo dobre rezultate, saj so v prvih šestih mesecih imeli za 38 odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Na to, da se sezona začenja prej, pa kaže tudi kar 70-odstotni porast prenočitev v juniju.