V Brdih zmešnjava glede tokaja

Na zahtevo Madžarske so se morali po stoletjih odreči imenu tokaj za vino, ki ga v Brdih pridelujejo že stoletja in ki se popolnoma razlikuje od madžarskega tokaja.

Brici zdaj za svoj tokaj uporabljajo več deset različnih imen, kar pri kupcih povzroča pravo zmedo.

Vinski strokovnjaki opozarjajo, da se ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo lahko zgodba ponovi zaradi terana, ki si ga lastijo tudi v hrvaški Istri.

Več v prispevku Mojce Dumančič.