Televizijski sprejemniki, ki so desetletja po svetu prenašali najprej črno-bele nato pa barvne slike, so delovali na osnovi katodne cevi, ki jo je predstavil Ardenne. Foto: Reuters
Televizijski sprejemniki, ki so desetletja po svetu prenašali najprej črno-bele nato pa barvne slike, so delovali na osnovi katodne cevi, ki jo je predstavil Ardenne. Foto: Reuters

Točen rojstni datum televizije je težko določiti, saj so k razvoju končne tehnologije, ki jo milijoni gledalcev dandanes dnevno spremljajo, botrovali številni izumi z različnimi datumi odkritij. A med njimi je gotovo prav prikaz nemškega fizika in izumitelja Manfreda von Ardenna, ki je 21. avgusta leta 1931 v Berlinu prikazal prvi delujoči katodni televizor.

Katodna cev je naprava, izumitelj katere je Karl Ferdinand Braun, ki žarek elektronov usmeri na luminiscenčni material na ekranu in tako na njem ustvari sliko. Katodne cevi so bile osnova vseh ekranov od začetkov televizijske tehnologije med obema vojnama do prihoda LCD ekranov ob koncu tisočletja.

Gledalci so leta 1936 lahko po televiziji pospremili tudi osupljivo predstavo temnopoltega ameriškega tekača Jesseja Owensa, ki je razjarila nacistične oblasti. Foto: AP
Gledalci so leta 1936 lahko po televiziji pospremili tudi osupljivo predstavo temnopoltega ameriškega tekača Jesseja Owensa, ki je razjarila nacistične oblasti. Foto: AP

Ardenne je s prikazom tehnologije dokazal, da je katodni aparat bistveno primernejši za uporabo v nastajajoči televizijski tehniki od prejšnjih poskusov uporabe filmov in diapozitivov. Ardenne sicer še ni imel razvitega sistema za snemanje s kamero, je pa lahko na razdaljo prenašal in prikazal diapozitive in vnaprej posnete filmske trakove.

Zaradi uspeha njegovega prikaza je v Nemčiji zaživela tudi prvi redni javni televizijski program, ki je v okolici mesta Witzleben pri Berlinu oddajal nekajkrat na teden. Program je postal izjemno priljubljen in svetovno znan leta 1936, ko je preko njega potekal prvi množični televizijski prenos olimpijskih iger. Olimpijske igre v Berlinu si je tako lahko prvič v zgodovini na nekaj redkih zasebnih in javnih televizijskih ekranih ogledalo več kot 130 tisoč ljudi.