Tuji gosti so februarja največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora in Maribor. Foto: Pixabay
Tuji gosti so februarja največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora in Maribor. Foto: Pixabay

Od 282.000 prihodov je bilo nekaj več kot 163.000 tujih turistov, ustvarili pa so približno 426.000 prenočitev. Od tujih gostov so največkrat prespali gostje iz Hrvaške.

Tuji turisti so februarja ustvarili 5,5 odstotka manj prenočitev kot pred tremi leti oz. 48 odstotkov več kot februarja lani. Največkrat so prenočili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora in Maribor.

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Hrvaške, skoraj 94.700 oz. 22 odstotkov prenočitev vseh tujih turistov. Največkrat so prenočili v občini Kranjska Gora. Sledili so turisti iz Italije (11 odstotkov), Avstrije in Srbije (iz vsake po 10 odstotkov) ter Madžarske (šest odstotkov).

Domači turisti so prispevali 46 odstotkov vseh prenočitev, največ jih je bilo v občinah Kranjska Gora, Piran in Zreče. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 119.000 njihovih prihodih in nekaj več kot 366.000 prenočitvah; to je bilo 11 odstotkov manj kot v istem mesecu prejšnjega leta in za pet odstotkov manj kot februarja 2020.

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah so gostje ustvarili 34 odstotkov vseh prenočitev, največji delež med njimi je imela Kranjska Gora. Sledile so zdraviliške občine (30 odstotkov vseh prenočitev), Ljubljana (12 odstotkov) in obmorske občine (devet odstotkov).
Zreče so bile po deležu prenočitev med vsemi občinami na petem mestu, po prenočitvah domačih turistov pa na tretjem.

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (425.600 prenočitev oz. 54 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (22 odstotkov).

Na začetku leta precej več tujih turistov kot lani

V prvih dveh mesecih skupaj je bilo v Sloveniji skupno 559.000 prihodov turistov in skoraj 1,6 milijona njihovih prenočitev oz. četrtino več kot leto prej. Domačih turistov je bilo tri odstotke manj, tujih pa 58 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Turisti iz Hrvaške so ustvarili skoraj četrtino vseh tujih prenočitev do zdaj.