Potepali so se povsod po svetu. Foto: EPA
Potepali so se povsod po svetu. Foto: EPA

V oktobru, novembru in decembru 2022 je na vsaj eno turistično potovanje odšlo 517.000 oziroma skoraj 30 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. Na vsaj enem zasebnem potovanju je bilo 28 odstotkov Slovencev. V primerjavi z istim obdobjem leta 2021 se je povečalo število potovanj v tujino.

Osem odstotkov jih je potovalo z letalom. Foto: BoBo
Osem odstotkov jih je potovalo z letalom. Foto: BoBo

Po podatkih statističnega urada so prebivalci Slovenije v zadnjem četrtletju lani opravili okoli 1,2 milijona turističnih potovanj. Med temi je bilo nekaj več kot milijon (90 odstotkov) zasebnih potovanj. Polovico teh potovanj so opravili na domačih tleh, polovico pa v tujini. Znova je bila najbolj priljubljena tuja destinacija Hrvaška.

Največ domačih turistov je za prevoz uporabilo osebna motorna vozila (85 odstotkov), pet odstotkov jih je potovalo z avtobusom in osem odstotkov z letalom. V povprečju je domači turist na zasebnem potovanju potrošil 90 evrov na dan. V Sloveniji so dnevni izdatki znašali 62 evrov, v tujini pa 107 evrov.

Prebivalci Slovenije so v zadnjem četrtletju ustvarili okoli 3,7 milijona vseh prenočitev, od tega jih je bilo 3,3 milijona zasebnih. V povprečju so domači turisti na turističnem potovanju in potovanju zasebne narave prenočili 3,2-krat.

Skupno je bilo opravljenih okoli 111.000 poslovnih potovanj

Na najmanj eno poslovno potovanje je šlo 17 odstotkov prebivalcev. Foto: Reuters
Na najmanj eno poslovno potovanje je šlo 17 odstotkov prebivalcev. Foto: Reuters

Največ prebivalcev Slovenije je na zasebnih potovanjih bivalo pri sorodnikih in prijateljih (34 odstotkov), 26 odstotkov jih je izbralo hotele in podobne nastanitve, 22 odstotkov pa se jih je odpravilo v lastna počitniška bivališča. Na svojih potovanjih v tujini so se najpogosteje odločili za bivanje v najetih nastanitvenih obratih, kot so hoteli in podobni objekti, v Sloveniji pa največ za nenajete nastanitvene objekte.

Na najmanj eno poslovno potovanje se je v opazovanem obdobju odpravilo 86.000 (17 odstotkov) slovenskih prebivalcev. Skupno je bilo opravljenih okoli 111.000 poslovnih potovanj, od tega 69 odstotkov v tujino. Udeleženci poslovnih potovanj so največ izdatkov namenili nastanitvi; njihova povprečna dnevna poraba pa je obsegala 165 evrov.

Nekaj več kot 70 odstotkov Slovencev se v zadnjem lanskem trimesečju sicer za potovanje ni odločilo. Izmed tistih, ki v tem obdobju niso zasebno potovali, jih je največ (29 odstotkov) kot glavni razlog za to navedlo pomanjkanje prostega časa, 23 odstotkov jih ni potovalo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, 18 odstotkov zaradi zdravstvenih razlogov, nekaj pa jih ni čutilo potrebe po potovanju (15 odstotkov).