Nadiža. Foto: Radio Koper
Nadiža. Foto: Radio Koper

Slovenija je zaradi visokega deleža celinskih kopalnih voda (55 odstotkov), katerih kakovost je odvisna od meteoroloških in hidroloških razmer, med državami razvrščena nekje v sredini, poročilo EEA-ja povzema Agencija RS za okolje (Arso). Prekašajo jo države z večjim deležem kopalnih voda na morju, kot so Hrvaška, Ciper, Malta, Grčija, Italija, Španija, kjer je kakovost vode zaradi večje samočistilne sposobnosti navadno odlična.

Kot navaja poročilo, je bil največji delež odličnih kopalnih voda lani v Grčiji, na Hrvaškem, na Cipru in v Avstriji. V Belgiji, Bolgariji, Luksemburgu, na Malti, v Avstriji in Romuniji so lani vse uradno opredeljene kopalne vode izpolnjevale vsaj minimalni standard kakovosti. To velja tudi za Slovenijo, ki pa po pojasnilih Arsa med njimi ni omenjena zaradi izrednih razmer.

Kot so spomnili, so državo lani avgusta prizadele uničujoče poplave, zaradi česar so v Idrijci v Bači pri Modreju realno kakovost vode odražali le rezultati treh analiz vode ob začetku sezone, kar pa ne zadošča predpisani pogostosti v celotni kopalni sezoni. Tako ta kopalna voda ni ocenjena.

Zaradi večje samočistilne sposobnosti morja je kakovost obalnih kopalnih voda navadno boljša. Leta 2023 je bilo 89 odstotkov obalnih kopalnih voda v Evropi razvrščenih kot odličnih. V Sloveniji je ta delež 95,2 odstotka, kar je nad evropskim povprečjem in državo uvršča v sam vrh, za Hrvaško (99,1 odstotka), Ciper (97,6 odstotka) in Grčijo (95,8 odstotka).

Delež kopalnih voda slabe kakovosti je v zadnjem desetletju v Evropi upadel in je stabilen. Poročilo navaja, da je bilo več kot tri odstotke kopalnih voda slabe kakovosti v štirih državah EU-ja – na Švedskem, Nizozemskem, Irskem in v Estoniji.

Slovenija je ena od držav Evrope, kjer so vse kopalne vode dosegale ustrezno kakovost vode oz. ni bilo kopalne vode slabe kakovosti. Zadostno stanje je določeno na Krki v Žužemberku, dobre kakovosti pa so kopalne vode na Nadiži, nekatere na Kolpi, Soča v Kanalu in Krka v Straži.

V razred odlično so uvrščene vse kopalne vode na Blejskem jezeru, Bohinjskem jezeru, večina kopalnih voda na Soči in morju ter polovica mest na Kolpi.

Ustrezno kakovost vode so potrdile tudi prve letošnje analize vode, opravljene na kopalnih vodah na morju. Podatke sicer Arso objavlja na karti kopalnih voda.