Foto: PZS/Mišo Kozan
Foto: PZS/Mišo Kozan

Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer) so tesno povezane z gorami in alpinistično tradicijo. Poleg tega je cilj gorniških vasi ohranjanje harmoničnega odnosa med naravo in človekom, spoštovanje naravnega okolja in neobremenjevanje tega okolja z izgradnjo velike turistične infrastrukture, so sporočili na Planinski zvezi Slovenije.

Navzoči partnerji projekta skupaj z izvajalci kulturnega programa. Foto: PZS/Mišo Kozan
Navzoči partnerji projekta skupaj z izvajalci kulturnega programa. Foto: PZS/Mišo Kozan

Med drugim gorniške vasi sledijo trajnostnim smernicam razvoja in skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Poleg občin Jezersko in Luče je Krajevna skupnost Dovje - Mojstrana tretja gorniška vas v Sloveniji in 37. v celotni skupnosti. "Če so bili graditelji prvih planinskih koč in poti na Triglav ter sosednje vrhove pionirji pri razvoju turizma v teh krajih (prvi turisti so bili vendar planinci, ki so zahajali v gore), pomeni vstop Dovja - Mojstrane v družino gorniških vasi tudi pionirski pristop k usmerjanju obiskovalcev v oblike planinske dejavnosti, ki bodo temeljile na odgovornem odnosu do narave in spoštovanju lokalne tradicije in življenja ter potreb lokalnih prebivalcev. Pogumna odločitev, ki pa jo je treba v vsakdanjem življenju vedno znova dokazovati in praktično udejanjati. Zato je pomembna trdna povezanost," je ob tem povedal predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Nacionalni nosilec projekta Gorniške vasi v Sloveniji je namreč prav Planinska zveza Slovenije.

Potrditev, da si prebivalci želijo razvoja trajnostnega turizma

Krajevna skupnost Dovje - Mojstrana je del Občine Kranjska Gora, ki je turistično ena najbolj priljubljenih občin v Sloveniji. Edinstvena lega pod najvišjimi vrhovi Slovenije ji hkrati nalaga tudi odgovornost, da to rajsko podobo ohranja za prihodnje rodove. "Naš kraj se bo razvijal v skladu z naravnimi danostmi in v smeri ohranjanja okolja in naravnih virov za prihodnost. V smeri kakovostnega življenja naših prebivalcev in obiskovalcev. Po načelu manj je več. Z vstopom v družino gorniških vasi se naše delo šele začne, da bomo to, kar imamo, znali ohraniti in nadgraditi," je povedala županja Občine Kranjska Gora Henrika Zupan.

Županja občine Kranjska Gora Henrika Zupan in podpredsednik PZS-ja Martin Šolar sta podpisala deklaracijo. Foto: PZS/Mišo Kozan
Županja občine Kranjska Gora Henrika Zupan in podpredsednik PZS-ja Martin Šolar sta podpisala deklaracijo. Foto: PZS/Mišo Kozan

Predstavnik mednarodnega odbora Gorniške vasi in nacionalni koordinator projekta za Slovenijo, Miro Eržen je v svojem nagovoru poudaril, da je vstop Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana v mrežo Gorniške vasi predvsem še ena potrditev, da si prebivalci krajev na območju slovenskega dela Alp želijo razvoja trajnostnega turizma, ki bo v sozvočju z naravo, gorniško tradicijo in prostorskimi možnostmi in bo upošteval tudi potrebe in želje krajanov ter spoštoval njihovo tradicijo in običaje. Ob tem pa je poudaril tudi solidarnost članic.