Domači gostje so lani v Šaleški dolini zagotovili 57.730 prenočitev, tuji pa 32.374. Največ prenočitev med tujimi gosti so ustvarili turisti iz Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Italije, Nizozemske in Srbije. Povprečno so se turisti zadržali 2,7 dneva.

Skupno so tako našteli skoraj 33.200 prihodov turistov, kar je za 127 odstotkov več kot leto prej. Ti so poskrbeli za 90.100 prenočitev – to je 70 odstotkov več kot leta 2021.

Prihodki so zrasli za štiri odstotke, po podatkih Zavoda za turizem Šaleške doline se rezultati bližajo tistim iz predkoronskega leta 2019.

Občina Šoštanj še posebno priljubljena

Izrazit skok tujih gostov so lani zaznali v Občini Šoštanj, kjer je bilo skupno 62.200 prenočitev in 21.507 prihodov. Tuji gostje so ustvarili 12.253 prenočitev, kar je 68 odstotkov več kot leta 2021. Največ prenočitev se v Občini Šoštanj ustvari v Termah Topolšica. Te razpolagajo z 88 sobami, druge prostore pa so začasno oddali Domu za varstvo odraslih Velenje.

Samo v Velenju so lani našteli 11.691 prihodov turistov, kar je 109 odstotkov več kot leta 2021. Našteli so 27.904 prenočitev, kar predstavlja 70-odstotno rast.

Šaleška dolina si želi naziva najprijaznejše destinacije za družine v Sloveniji

Velenjska občina je sicer ta teden objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za letos. Za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev občina namenja 17.000 evrov, za sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov pa 4000 evrov.

Med poudarki lanskega leta je Zavod za turizem Šaleške doline poudaril spletno trgovino za prodajo digitalnih turističnih kartic, ki naj bi spodbujale povezovanje ponudnikov na destinaciji in njen trajnostni razvoj. Po besedah Zavoda naj bi bil eden večjih izzivov začetek izvajanja nove strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022–2027, s katero si Šaleška dolina prizadeva za naziv najprijaznejše destinacije za družine v Sloveniji.