Grad Brdo je za javnost zaprt, novost pa je, da ga bodo v sklopu vodenih ogledov odprli za ogled notranjosti, določenih prostorov in opreme (fotografija je arhivska). Foto: BoBo
Grad Brdo je za javnost zaprt, novost pa je, da ga bodo v sklopu vodenih ogledov odprli za ogled notranjosti, določenih prostorov in opreme (fotografija je arhivska). Foto: BoBo

Kot je za STA pojasnila direktorica JGZ-ja Brdo Maja Križmančič, bo temeljno poslanstvo zavoda tudi v obdobju od leta 2024 do 2028 zagotavljati zelo kakovostne protokolarne storitve in odgovorno gospodariti z naravno in kulturno dediščino v državni lasti, ki je zaupana v uporabo zavodu. Najpomembnejša dejavnost zavoda ostaja organizacija raznovrstnih dogodkov, ki jo nameravajo vsebinsko in informacijsko tehnološko nadgrajevali.

Kot novost pripravljajo tematske vodene oglede protokolarnih posesti. Na Brdu pripravljajo tudi predstavitve izvedbe protokolarnih dogodkov in obujajo gostinsko ponudbo v parku, pripravljajo pa še nekatere vsebine, ki ne potrebujejo poseganja v prostor, med drugim velnes v naravi. Za uvedbo ponudbe, za katero bo poseg v prostor potreben, pa bodo predvidoma še letos izvedli natečaj za celovito prostorsko ureditev Parka Brdo.

Protokolarna posestva JGZ Brdo se že od leta 1989 postopno odpirajo javnosti. Danes je tako mogoče obiskati posestva Brdo, Vila Bled, Grad Strmol in Vila Tartini. Grad Brdo je za javnost zaprt, novost pa je, da ga bodo v sklopu vodenih ogledov odprli za ogled notranjosti, določenih prostorov in opreme. V Parku Brdo medtem ohranjajo ponudbo piknik košaric in voženj s kočijo. Na voljo so tudi doživetja z lipicanci, ki jih je na posestvu osem.

Posamične sobe in zakup celotnih posesti
Nastanitve JGZ Brdo trži kot posamične sobe, nudi pa tudi zakup celotnih posesti. V preteklem letu so imeli v vseh objektih skupaj skoraj 37.400 prenočitev, največ v leta 2021 prenovljenem Elegans hotelu Brdo, in sicer 26.600. To je 9000 prenočitev več kot leto pred tem. Kot je pojasnila Križmančič, so intenzivirali tržne aktivnosti in tako zagotovili bistven porast prenočitev.

Največ prenočitev v hotelu na Brdu so ustvarili Slovenci, približno 20 odstotkov, od tujih pa so na prvem mestu Nemci, sledijo Hrvati in Italijani. Z izboljšanimi aktivnostmi trženja in glede na dogovore z organizatorji potovanj letos pričakujejo nadaljnjo rast števila gostov. Glede na stalno povečevanje zasedenosti hotela se že kaže potreba po povečanju jedilniško-restavracijskega dela, za kar bo letos pripravljen idejni načrt.

V Vili Bled so lani ustvarili približno 9200 prenočitev, od tega so jih 30 odstotkov ustvarili gostje iz ZDA, sledijo gostje iz Velike Britanije in Nemčije. Kljub zelo uspešnemu lanskemu letu so se glede Vile Bled letos odločili za nov koncept trženja, ki gostom omogoča celovit zakup posestva, kar je že praksa v strunjanski Vili Tartini in na Gradu Strmol.

"K temu nas je navedlo veliko zanimanje gostov za tak celovit zakup, za katerega ocenjujemo, da bo prinašal višje prodajne rezultate," je poudarila Križmančič. Pojasnila je, da je ob tako imenovanih bleisure gostih, ki so kombinacija poslovnega (business) in prostočasnega (leisure) obiska, in ob segementu državniških gostov, vila največkrat zakupljena za osebna praznovanja, poroke in druge zasebne dogodke.

"Taka oblika celovitega zakupa posesti je najbližje naši siceršnji naravi dela, saj od nas zahteva visoko strokovno usposobljenost, izjemno pripravljenost in organiziranost ter zagotavljanje popolne zasebnosti," je dejala direktorica. Tako se bodo v Vili Bled osredotočali na goste vile, čajnica Belvedere pa bo na voljo dnevnim obiskovalcem.

V JGZ-ju Brdo posebno pozornost namenjajo tudi kadrom. V zavodu je bilo konec lanskega leta 186 zaposlenih. "Število zaposlenih in zunanjih sodelavcev kljub splošnemu pomanjkanju kadrov v gostinsko-namestitveni dejavnosti še vedno zadostuje za zagotovitev nadstandardnega izvajanja storitev," je zagotovila Križmančič.

Letos načrtujejo uvedbo novega kodeksa urejenosti in vedenja zaposlenih, za kar bo potekalo tudi izobraževanje. Načrtujejo vzpostavitev centra za trening za visoko gostoljubje, v okviru katerega bodo med drugim usposabljali za obvladovanje protokolarnih veščin, postrežbe, sommelierstva, urejanja in priprave sob ter komuniciranja.