Občina Izola nadaljuje urejanje kolesarske poti Parenzane. Foto: MMC RTV SLO
Občina Izola nadaljuje urejanje kolesarske poti Parenzane. Foto: MMC RTV SLO

Do konca meseca bodo končali prvo in drugo fazo ureditve odseka poti od priključka z Južno cesto do počivališča Pit-Stop, tako da bo pot osvetljena, preplastena in dodatno označena.

Tretja in četrta faza trase, ki obsega odsek Livade–Rikorovo–Podstena do počivališča na Parenzani in katere vrednost znaša 289.000 evrov z DDV-jem, bosta končani do marca, so pojasnili na izolski občini.

Po zaključku del na trasi Parenzane bodo pristopili še k ureditvi manjkajočega dela kolesarske poti na Južni cesti, in sicer od dvignjenega platoja do križišča s cesto A. Trasa na delu Južne ceste bo končana do maja letos, vrednost del pa znaša 37.300 evrov z DDV-jem.

Na Občini Izola so v sklopu ureditve kolesarskih poti do izteka lanskega leta prenovili traso od meje s koprsko občino do krožišča pri avtokampu Jadranka v vrednosti 480.000 evrov. Pot je bila preplastena, opremljena s talnimi označbami in novo razsvetljavo. Odsek od nadvoza Ruda do krožišča pri avtokampu, ki je bil predhodno v nivoju z glavno cesto, so v sklopu urejanja dvignili, kar je znatno pripomoglo k varnosti kolesarjev na tem delu.

Občina v prihodnje na tem območju načrtuje postavitev informativnih tabel, na katerih bo natančneje pojasnjen prometni režim na Parenzani. V sklopu sprejetega predloga participativnega proračuna za prvo območje bo na posameznih odsekih poti urejeno tudi umirjanje prometa.

Kot so namreč še pojasnili na občini, gre pri Parenzani za daljinsko kolesarsko pot v upravljanju direkcije za infrastrukturo. V skladu z veljavnimi predpisi je kolesarska pot površina, prvenstveno namenjena kolesarjem, kar pomeni, da se jim morajo vsi preostali udeleženci v prometu podrejati. Uporabijo jo lahko tudi uporabniki kmetijskih zemljišč za dostop do njih, če ni druge povezave.