Župnišče na Kopanju, kjer je nekaj let v zgodnji mladosti preživel tudi France Prešeren. Foto: Marjan Trobec/www.zupanovajama.si
Župnišče na Kopanju, kjer je nekaj let v zgodnji mladosti preživel tudi France Prešeren. Foto: Marjan Trobec/www.zupanovajama.si
Župnišče na Kopanju
Županova jama je ime dobila po Josipu Permetu, ki je bil ob odprtju leta 1926 župan Grosuplja. Foto: www.radenskopolje.si

Na 134 kvadratnih kilometrih prebiva skoraj 18.000 ljudi, največ prav v Grosupljem, kjer je dobrih 7.600 prebivalcev. Vseh naselij v občini je sicer 66. Velika večina ozemlja leži v Grosupeljski kotlini.

O jami pisal že Valvazor
Med naravnimi znamenitostmi izstopa Županova jama, ki je eden izmeb biserov dolenjskega kraškega podzemlja. Županova jama leži približno sedem kilometrov od Grosuplja. Omenjal jo je že Janez Vajkard Valvazor v svoji Slavi vojvodine Kranjske. Sestavlja jo sedem lepih dvoran. Odkrita pa je bila leta 1926.

Radensko polje - pribežališče redkih vrst
Domačini so zelo ponosni tudi na Radensko polje, ki je opredeljeno kot posebno varstveno območje. Ime je dobilo po prebivalcih tamkajšnjih krajev Velika in Mala Račna, ki se imenujejo Radenci. Vsega štirje kvadratni kilometri so bogati s številnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Na polju je veliko ptic, dvoživk in kačjih pastirjev, ki so zelo ogroženi.

Spomin na Adamiča
Osnovna šola v Grosupljem se imenuje po Louisu Adamiču, ki je odraščal prav v Grosupljem. Pred začetkom 1. svetovne vojne je Adamič emigriral v ZDA, kjer je deloval kot novinar in pisatelj. Bil je dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Umrl je zaradi strelske rane v nepojasnjenih okoliščinah leta 1951 v Milfordu. V Grosupljem je mogoče obiskati tudi njegovo spominsko sobo.

T. G.