MOL je sprva želel le urediti brežino. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.
MOL je sprva želel le urediti brežino. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Nataša Jazbinec Seršen, vodja mestnega oddelka za varstvo okolja na MOL-u, je dejala, da gre za projekt, ki so ga občani nestrpno pričakovali. Ob Savo so namreč že zdaj zahajali številni obiskovalci, a je bilo prav to območje, ki so ga zdaj uredili, posebej nevarno. Reka Sava je namreč zelo deroča in je ta del brežine nenehno odnašala.

"Naš prvi cilj pravzaprav ni bila plaža, ampak ureditev brežine, jo sanirati in zopet vzpostaviti stabilno stanje," je pojasnila.

Projekt ureditve plaže je tako vključeval sanacijo brežine reke Save, ureditev dostopa do vode in namestitev betonskih ležalnih ploščadi za sončenje. Poleg tega je po novem urejen dostop za intervencijska vozila. Kot je dejala Jazbinšek Seršenova, je šlo za zelo zahteven projekt. Med drugim tudi zato, ker območje sodi v sklop Nature 2000, s tem pa veljajo zelo stroga pravila in omejitve. Zaradi tega so brežine sonaravno uredili s t. i. kranjsko steno, ki predstavlja tradicionalni način urejanja vodotokov.

Kakovost vode v Savi sorazmerno dobra
Pri tem pa je Jazbinšek Seršenova posebej poudarila, da so uredili plažo Sava, ne pa tudi kopališče. Za pridobitev statusa kopalne vode, ki ga podeljuje ministrstvo za okolje, namreč veljajo zelo stroga pravila. Je pa dodala, da so z namenom morebitne pridobitve statusa kopalne vode v prihodnosti začeli spremljati kakovost vode na tem območju.

"Kakovost vode v reki Savi je sorazmerno dobra in bi vsaj večino časa zadostovala kopalnim vodam, vendar to še ni dovolj, da bi že govorili o kopalnih vodah," je opozorila in izrazila prepričanje, da bo plaža zelo dobro obiskana.