Gozdovi Pokljuke so pomemben habitat številnih živalskih vrst, ki jih želijo z novimi conami zaščititi. Foto: BoBo
Gozdovi Pokljuke so pomemben habitat številnih živalskih vrst, ki jih želijo z novimi conami zaščititi. Foto: BoBo

V okviru projekta Vrh Julijcev, ki teži k izboljšanju stanja posameznih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, je eden od ukrepov tudi zagotavljanje mirnih con na območju Pokljuke. Tam je zdaj že postavljen zemljevid teh območij, nameščene pa so tudi že zapornice, zaradi česar pa je že bilo nekaj slabe volje med obiskovalci, saj so izvajalci te namestili, še preden so s tem celovito seznanili javnost. To bodo zdaj skušali popraviti, zapornicam pa v kratkem v naravi sledijo tudi označevalne tablice na vstopnih točkah v izbrane mirne cone.

Zavarovanje prebivališč divjih petelinov je glavni razlog za uvedbo novih con. Foto: Zajem zaslona/TV Slovenija
Zavarovanje prebivališč divjih petelinov je glavni razlog za uvedbo novih con. Foto: Zajem zaslona/TV Slovenija

Režim so začeli uvajati na Pokljuki, predvidenih je devet mirnih območij za divjega petelina in tri za aktivna visoka barja, Majda Odar pa pravi, da so določeni tudi različni režimi: "Na teh mirnih območjih je cilj, da je v določenih delih leta gibanje omogočeno samo po označenih poteh. Na nekaterih strožjih območjih pa prehodov v določenih časovnih obdobjih ni. Gre pa za razmeroma majhna območja."

"Omejuje se predvsem ta splošna raba prostora, obiskovalci Pokljuke tako ne bodo mogli prosto dostopati na približno 800 hektarjih in se ukvarjati z nabiralništvom, pohodništvom in podobnimi dejavnostmi," dodaja Andrej Arih, vodja projekta. Območja so določili na osnovi monitoringa in dostopne ceste do njih medtem že zaprli z 28 zapornicami. "Z zapornicami, ki so bile letos dodatno umeščene na gozdne prometnice, se omejuje njihova splošna uporaba na naprej znanih odsekih. Gre za odseke, ki potekajo bodisi skozi mirna območja ali vplivna območja. Skratka na tistih odsekih, kjer bi motorni promet negativno vplival na življenjski prostor divjega petelina."

Mirna območja so novost, a nujnost, saj je prisotnost človeka, predvsem pa poplava pločevine že tako moteča, da prihaja do ogrožanja različnih vrst v naravi, zato po besedah Ariha od obiskovalcev pričakujejo, "da bodo to spremenjeno ureditev sprejeli z neko določeno mero razumevanja, vsekakor pa pričakujejo tudi negativne odzive posameznikov".

Ker gre za majhna odročnejša območja, naj nove cone ne bi motile običajnih dejavnosti na planoti. Foto: MMC RTV SLO
Ker gre za majhna odročnejša območja, naj nove cone ne bi motile običajnih dejavnosti na planoti. Foto: MMC RTV SLO

Nekaj jih je že bilo, nekaj posameznikov je ostalo za zapornicami, ki jih do pred kratkim tam ni bilo. "Za te dogodke se opravičujemo. Ni bilo dovolj dobro najavljeno, da bodo te zapornice v septembru že umeščene v prostor. Vsekakor bomo zagotavljali, da bo režim zapornic konstanten, da se bodo zapirale za seboj, da ne bi bilo takih nevšečnosti."

Zavedajo se, da so z informiranjem javnosti zamudili, in to bodo zdaj nadoknadili s celovito promocijsko akcijo. Pomembno je, da bo nov režim javnosti dobro predstavljen najpozneje do poletja, saj so pozimi te ceste, dodaja Sašo Hrovat, vodja naravovarstvenih nadzornikov, tako ali tako bolj ali manj neprevozne. "Dali bomo možnost vsem, da dobijo informacije in da vedo, na koga se lahko obrnejo v dani situaciji. Da se informirajo čim širša družba in vsi obiskovalci Pokljuke."

Kot običajno ob vzpostavljanju novih režimov in prepovedi, pa bodo nadzorniki kršilce sprva le opozarjali, pozneje pa so za to predvidene tudi kazni, vožnja ali parkiranje za zapornico bo tako kaznovano s 500 evri.