V Slovenskih Konjicah po skoraj štirih letih od uvedbe sistema izposoje koles KolesCE ves čas opažajo povečevanje priljubljenosti, ki se kaže predvsem pri vse večjem številu uporabnikov v sistemu. V celotnem lanskem letu so skupaj našteli kar 3151 registracij v sistem, največ junija lani – 460.

Lansko leto so sicer začeli z nižjim številom izposoj, kar je bilo zaradi hladnega vremena pričakovano, vrhunec uporabe pa je bil poleti. V letu 2022 so našteli 553 najemov koles, kar v povprečju znaša več kot 46 na mesec. Skupno je bilo od vzpostavitve sistema v Slovenskih Konjicah do konca leta 2022 že 2915 najemov koles.

V sistemu KolesCE so v občini aktivne štiri postaje. Največ prometa so opazili pri avtobusni postaji, sledijo postaje pri poslovni coni Lip, Mizarska cesta in pri gimnaziji. Ker so v občini lani ob 553 najemih zaznali 575 vračil, gre sklepati, da so kolesa uporabljena tudi na daljših, medkrajevnih poteh v regiji.

Najbolj uporabljen kanal za izposojo koles je mobilna aplikacija

Statistična obdelava podatkov je pokazala, da Konjičani v povprečju z izposojenimi kolesi kolesarijo dlje, kot je sicer povprečen čas najema pri istem izvajalcu. Povprečen čas namreč znaša 17 minut, kar je dve minuti več od siceršnjega povprečja. V maju je povprečen najem trajal celo več kot 30 minut, z nadpovprečno dolgimi najemi pa izstopa še september.

Povprečna prevožena razdalja najema v celotnem sistemu znaša 1,4 kilometra, v konjiški občini pa 1,5 kilometra, avgusta celo 1,8 kilometra. Lani so tako uporabniki v Slovenskih Konjicah prekolesarili 683 kilometrov, skupaj pa od vzpostavitve sistema do konca lanskega leta skoraj 4700 kilometrov.

Najbolj uporabljen kanal za izposojo koles je mobilna aplikacija, prek katere se je lani registriralo kar 1776 uporabnikov. Drugi najbolj uporabljen registracijski kanal so terminali na uradnih postajah, ki so omogočili registracijo 879 uporabnikom, preostali so uporabili spletno stran sistema ali pa jim je pomagal klicni center podjetja Nomago.