Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje v Sloveniji so lani prek štirih največjih mednarodnih spletnih rezervacijskih platform (Airbnb, Booking, Expedia Group in Tripadvisor) skupno prejeli skoraj 273.000 rezervacij. To je bilo skoraj enkrat več kot leta 2021 in 11 odstotkov manj kot leta 2019, ugotavljajo na državnem statističnem uradu. Tako opravljene rezervacije so ustvarile nekaj manj kot 2,5 milijona prenočitev, te številke pa so se že skoraj izenačile s tistimi predkoronskimi leta 2019, ko jih je bilo za pet odstotkov več.

Večinoma so na ta način svoje nastanitve rezervirali tuji turisti, ki so s pomočjo spletnih rezervacijskih platform opravili kar 246.000 rezervacij (90 odstotkov rezervacij), tako je skupno bilo ustvarjenih 2,3 milijona prenočitev.

Slaba polovica nočitev urejenih s spletnimi rezervacijskimi platformami

Nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje so v povprečju prejeli 747 rezervacij, na podlagi katerih je bilo ustvarjenih 6700 prenočitev na dan, na eno rezervacijo pa povprečno devet.
Turisti so lani v počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje ustvarili 5,7 milijona prenočitev. Tako je bilo 43 odstotkov prenočitev urejenih z rezervacijami prek omenjenih štirih platform.

Največ rezervacij nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje prek spletnih platform je bilo opravljenih julija in avgusta, ki tudi sicer veljata za meseca z največ turističnimi prenočitvami v Sloveniji. V tem obdobju je bilo na ta način lani opravljenih skupno 113.000 rezervacij, na podlagi katerih je bilo ustvarjenih nekaj manj kot 1,2 milijona prenočitev. To je bila skoraj polovica vseh tovrstnih prenočitev v 2022. Julija lani je bilo v primerjavi z istim mesecem leta 2019 ustvarjenih za štiri odstotke več tovrstnih prenočitev.

Največji upad britanskih turistov

Tudi v Evropski uniji je bilo lani največ prenočitev v nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, ustvarjenih na podlagi rezervacij prek spletnih platform, v juliju in avgustu. Največji delež sta ta dva meseca med vsemi tovrstnimi prenočitvami predstavljala na Hrvaškem (62 odstotkov tovrstnih prenočitev v tej državi) ter v Sloveniji in Grčiji (po 48 odstotkov).

Med turisti iz držav z ustvarjenimi več kot 100.000 tovrstnimi prenočitvami so se v primerjavi z letom 2019 deleži prenočitev povečali pri skoraj vseh, najbolj pa pri turistih iz Nemčije (34 odstotkov več prenočitev), Poljske (26 odstotkov) ter Češke, Madžarske in Avstrije (po 21 odstotkov).

V primerjavi z letom 2019 pa so lani manj prenočitev opravili turisti iz Združenega kraljestva (-36 odstotkov), Italije (-24 odstotkov) in Francije (-2 odstotka).
Turisti so največji delež tovrstnih prenočitev lani ustvarili v gorenjski statistični regiji, in sicer 808.000 oziroma 33 odstotkov vseh prenočitev. To je bilo za odstotek več kot v letu 2019.