Staro mestno jedro Škofje Loke z gradom. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Staro mestno jedro Škofje Loke z gradom. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Kot so sporočili iz Turizma Škofja Loka, ki deluje v okviru Razvojne agencije Sora, so turistični delavci na Škofjeloškem več kot zadovoljni. Statistični podatki so pokazali, da so obiskovalci v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri lani ob nekaj več kot 33.800 prihodih ustvarili okoli 80.700 prenočitev.

Obisk destinacije je bil tako precej številčnejši kot pred epidemijo. Leta 2019 so namreč na Škofjeloškem našteli približno 23.600 prihodov in 62.700 prenočitev. To pomeni, da se je v primerjavi z zadnjim predkoronskim letom lani število prihodov povečalo za več kot 43 odstotkov, število prenočitev pa za nekaj manj kot 29 odstotkov.

Število prenočitev je bilo najvišje v poletnih mesecih, in sicer junija, julija, avgusta in septembra, ko so domači in tuji gostje ustvarili več kot 51.000 prenočitev oziroma kar 64 odstotkov vseh prenočitev.

V Turizmu Škofja Loka so veseli, da so se lani na Škofjeloško vrnili gostje iz držav, ki so prevladovali že pred epidemijo. To so Nemci, Francozi, Španci, Italijani, Belgijci, Nizozemci in Britanci.

O lanskem odličnem turističnem obisku škofjeloškega območja pričajo tudi podatki o obisku turistično-informacijskega centra, ki ponazarjajo tudi velik upad v času pandemije covida-19. Leta 2019 je infocenter obiskalo 9.600 ljudi, leta 2020 le 2900, leta 2021 pa 3.300. Lani se je število obiskovalcev povzpelo že na skoraj 10.800.

"Številke iz leta 2022 so zelo optimistične in spodbudne ter kažejo na to, da turizem na Škofjeloškem po pandemiji uspešno okreva," je poudarila vodja Turizma Škofja Loka Andreja Križnar.

Navdušuje jo tudi to, da se letos na Škofjeloškem obetajo številne nove nastanitvene zmogljivosti in da se strateški razvoj produktov, nadgradnja turistične ponudbe ter usmerjena promocija pozitivno odražajo v prostoru.